Gebze Kira Avukatı

Gebze bölgesinde kira avukatı hizmetleri, kiracılar ve mal sahiplerinin karşı karşıya gelebileceği problemlere uzman çözümler sunmak amacıyla var. Kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu (TBK) normlarına uygun biçimde düzenlenip, revize edilmesi ve kira ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda etkili temsil, bu hizmetlerin temel taşlarıdır.

Gebze kira avukatı, kira kontratlarınıza profesyonel gözle bakar, mevcut anlaşmalarınızı detaylıca inceler ve tarafların haklarını koruyacak, TBK’ye uyumlu şekilde yeniden şekillendirilmesini sağlar.

Kira hukukuyla ilgili sıkıntılar, tahliye ve kira bedeli belirleme davalarında, Gebze’deki kira avukatınız, yasal yollardan problemleri çözerek, müvekkillerinin haklarını koruma görevini üstlenir. Özellikle tahliye süreçlerinde, müvekkillerin haklarını savunarak, herhangi bir mağduriyetin önüne geçilmesi için harekete geçer.

Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve ilgili protokollerin düzenlenmesi konusunda uzman olan kira avukatınız, özelleştirilmiş ve uzun vadeli güvenli kiralamalar için gereken belgeleri sizin için tasarlar.

Eğer Gebze’de İstanbul Kira Avukatı arıyorsanız, kira hukukunda deneyimli, bilgili bir avukatla çalışmanız önemlidir. Hem mevcut kira ilişkinizle ilgili sorunlarınızda hem de olası problemlerin önlenmesinde size büyük avantajlar sağlar. Gebze ve civarında hukuki yardım ihtiyaçlarınızı güven içinde karşılamak için, yerel kira hukuku uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Gebze Kira Avukatı
Gebze Kira Avukatı 2

Gebze Kira-Kiracı Davalarına Bakan Avukat

Kira hukuku alanında uzmanlaşan ve genellikle Gebze bölgesinde faaliyet gösteren hukuk profesyonellerine “Gebze kira avukatı” adı verilir. Kira sözleşmelerine bağlı çeşitli hukuki ihtilafların çözümünde kira avukatları önemli rol oynar. Örneğin, kiranın ödenmemesi durumuyla karşılaşıldığında, kira avukatları ilamsız icra takibine başvurarak icra müdürlüğü aracılığıyla alacağın tahsil edilmesine yardımcı olabilirler. Ayrıca, kira bedeline dair anlaşmazlıkların çözümü için sulh hukuk mahkemesinde alacak davası açmaları mümkündür.

Son zamanlarda kiracılar ile mal sahipleri arasında kira artış oranlarıyla ilgili anlaşmazlıklar sıkça yaşanmaktadır. Kira sözleşmesinin başlangıcını takiben beş yıllık sürenin dolması durumunda, kira artışı için dava açılabilir. Bununla birlikte, beş yıl dolmadan kira uyarlama davası açılması mümkün değildir. Kiracı, kira sözleşmesi süresi boyunca ödemelerini eksiksiz yapmışsa, sözleşme otomatik olarak her yıl bir yıl daha uzar.

Kira sözleşmesi on kez yenilendiğinde, mal sahibi, kiracıya üç ay önceden bildirimde bulunmak koşuluyla tahliye davası açma hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde tahliye davası açılamaz, ancak bu kuralın ihtiyaç sebebiyle tahliye talebi için bir istisnası vardır. Mal sahibi veya ailesinin, kiralanmış konutu kendilerinin kullanması gereken acil bir ihtiyaçları varsa, bu durum tahliye gerekçesi olarak kabul edilebilir.

Örneğin, Gebze’de bir konut sahibi olan ve konutunu bir kiracıya kiraya vermiş olan polis memuru Murat, görev yeri olan Tunceli’den İstanbul’a tayin edildiğinde, kira avukatı aracılığıyla ihtiyaç sebebiyle evin tahliyesini talep edebilir. Bu gibi durumlarda Gebze kira avukatı, tahliye işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesi için danışmanlık ve temsil hizmetlerini sunar.

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku ile ilgili düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu‘nda yer alır ve kira avukatları, bu alandaki işlemler ve uyuşmazlıklarda hukuki yardım sunar. Kira sözleşmeleri, mülkün kullanımının belirli bir süre ve belirli bir ücret karşılığında başkasına bırakılmasını içerir. Bu mülk, taşınabilir bir eşya olabileceği gibi taşınmaz bir gayrimenkul de olabilir. Örnek olarak, bir evin ya da işyerinin kiraya verilmesini ya da bir aracın kiralama işlemini gösterebiliriz. Ayrıca, bir tarlanın ekim için gelir paylaşımı esasına göre kiraya verilmesi de kira hukukunun kapsamındadır.

Kira sözleşmelerinde, kiralanan eşyanın türü, kullanım amacı, kira süresi ve kira bedeli gibi temel unsurlar net bir şekilde belirtilmelidir. Konut ve işyerleri için yapılan kira sözleşmeleri, genellikle bir yıllık süreler için yapılsa da, kira bedeli ödenmeye devam edildiği sürece ve kiracı anlaşmayı sürdürmek istediği takdirde, sözleşme otomatik olarak bir yıl daha uzar. Bu uzatma, mal sahibi sözleşmeyi 10 kere yenilemezse feshetme hakkına sahip olamaz.

Tarla gibi gayrimenkullerin kiralanmasında farklı kurallar geçerlidir. Konut ve işyerleri için yıllık kira artış oranı sözleşmede belirlenebilir ve bu artış oranı, Türk Borçlar Kanunu‘na göre, TÜFE oranının son 12 ay ortalamasını aşamaz. Türkiye İstatistik Kurumu her ay bu oranı açıklar ve yıllık kira artışında bu oran dikkate alınır. Kiranın piyasa değerinin altında kalması durumunda, mal sahipleri kira tespit davası açma hakkına sahiptir. Ancak, bu dava için kira sözleşmesinin yapıldıktan sonra en az 5 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Kira düzenlemeleri ve uyuşmazlıkları konusunda profesyonel destek almak için kira avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Gebze Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Kira hukuku çerçevesinde, taşınmazların tahliyesiyle ilgili hukuki işlemlerde Gebze’de faaliyet gösteren kira avukatlarından hukuki destek almak mümkündür. Kira bedelinin ödenmemesi gibi uyuşmazlıklarda kiranın ödenmesi için öncelikle icra takibi başlatılmalıdır. İcra takibi esnasında, borcun ödenmediği durumlarda ve gerekli ihtarın yapılmasından sonra kira tahliye davası açılabilir.

Kira ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumlarında atılacak adımlar şu şekilde özetlenebilir:

  1. Kiracıya yönelik icra takibinin yapılması ve bu süreçte kira bedelinin ödenmemesi halinde kiracının tahliye edileceğinin ihtar edilmesi gerekmektedir.
  2. İhtar yapılmadan doğrudan tahliye talebinde bulunulamaz.
  3. İcra ödeme emrinde kiracıya en az 30 günlük süre tanınmalıdır ve bu süre içinde eğer kiracı borcunu tam olarak öderse, tahliye işlemi uygulanamaz.
  4. Ödeme süresi içerisinde tam ödeme yapılmadığında ya da kısmi ödeme gerçekleştiğinde, icra hukuk mahkemesinde ödemede gecikme gerekçesiyle tahliye davası açılır.
  5. Mahkeme, icra ödeme emrinin doğru bir şekilde tebliğ edilip edilmediğini, ihtarnamenin yapılıp yapılmadığını ve borcun süresi içinde ödenip ödenmediğini değerlendirir.
  6. Gerekli koşullar sağlanmışsa, tahliye işlemleri için karar verilir.

Kira sözleşmesinin art arda 10 defa yenilenmesi sonrasında, taşınmaz sahibi, sözleşmeyi bir daha yenilemeyeceğini, noter aracılığıyla kiracıya sözleşmenin yenilenme tarihinden en geç üç ay önce bildirmelidir. Yeni malik de, satın aldığı işyerini ya da dairesini tahliye etmek istiyorsa, yine noter kanalıyla kiracıya gerekli ihtarnamenin tebliğ edilmesi gerekmektedir. İhtarnamelerin hazırlanmasında ve sürecin hukuka uygun yürütülmesinde Gebze kira avukatından hukuki yardım almak önemlidir.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukukunda dava açmadan önce, incelenen somut olayın dikkatlice değerlendirilmesi gerekir. Kira avukatının bu süreçte titizlikle dava şartlarını ve varsa benzer davalarda Yargıtay’ın vermiş olduğu son emsal güncel kararları gözden geçirmesi tavsiye edilir. Kiracının tahliyesiyle ilgili davalarda özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar vardır; mesela davaya başlamadan önce kiracıya belli bir süre önce noter kanalıyla gönderilmiş bir ihtarname bulunması zorunludur.

Bu şartlara uyulmadan açılan dava, usulden reddedilebilir ve bu durumda hem istenen hukuki sonuca ulaşılamaz hem de dava masrafları başvuru sahibinin üzerine kalabilir. Kiralanan gayrimenkulün sahibi tarafından ihtiyaç sebebiyle sözleşmenin sonlandırılması gibi durumlar farklı süreleri gerektirebilir. Aynı şekilde, mülkü satın alan kişi eğer kendi ihtiyaçları doğrultusunda kiracıyı tahliye etmek isterse, yine farklı süre uygulamaları söz konusu olabilir.

Kira hukuku ve tahliye davaları gibi spesifik alanlarda deneyimli bir kira avukatının hukuki danışmanlığı, davanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve olumlu bir sonuç alınması için önemlidir. Avukatın dava sürecinin her aşamasında kararlı ve bilinçli adımlar atması, davayı lehte sonuçlandırmanın anahtarlarından biridir.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kira avukatı ile danışmanlık ve dava süreçlerinde ödenecek ücret, müvekkil ve Gebze’deki kira hukuku avukatı tarafından serbest bir biçimde anlaşarak belirlenir. Avukatlık ücretlerine dair bir alt sınır ise avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alır. İstanbul Barosu tarafından yayınlanan ve avukatlık hizmetleri için önerilen minimum ücret tablosu da dikkate alınabilir.

Kiracı tahliye davası gibi özel dava türlerinde, İstanbul Barosunun önerdiği avukatlık ücreti en az 21.000 TL olarak konulmuştur. Kira bedelinin tespiti ve artırılması davalarında önerilen minimum ücret 20.000 TL, ihtarname ve ihbarname gibi belge hazırlama işlemlerinde ise 9.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ödenecek avukatlık ücretinin miktarını etkileyebilecek birçok faktör vardır. Dolayısıyla hukuki işlemlerin tüm ayrıntıları müzakere edildikten sonra bir ücret üzerinde anlaşılmalıdır. Kira hukuku kapsamında her dava her zaman açılamaz; vaktinden önce açılan davalar, sadece bu yüzden reddedilebilir. Kiracıyı uyarmak amacıyla gönderilmesi gereken ihtarname de belli süreler içerisinde gönderilmeli, aksi halde kazanılması mümkün davalar dahi kaybedilebilir.

Bu nedenlerle, bir kira avukatı ile anlaşmadan önce yapacağınız hukuki işlem veya dava için yürürlükteki mevzuat çerçevesinde haklarınızın ne zaman ve nasıl talep edileceğini anlamanız önemlidir. Kira hukukuna özel durumlarda uzman bir kira avukatı ile çalışmanın önemi, hakkınızı en iyi şekilde korumanızda yadsınamaz bir faktördür.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye davasını kaybeden kiracı ne kadar öder?

Tahliye davasını kaybeden kiracı, genellikle mahkeme kararıyla belirlenen süre içinde evi boşaltmalıdır. Kiracının ödeme sorumluluğu, kira süresinin sonuna kadar devam eder. Ancak mahkeme kararı, kiracının ödeme yükümlülüğünü belirleyebilir. Tazminat ve diğer masraflar da dahil olabilir.

Ev sahibi kiracıyı mahkemeye verirse masrafları kim öder?

Ev sahibi kiracıyı mahkemeye verirse, genellikle masrafları davayı kaybeden taraf öder. Ancak yerel yasal düzenlemeler ve mahkeme kararına göre masrafların dağılımı değişebilir.

Avukat Kira Sözleşmesi Yapar Mı?

Evet, avukatlar kira sözleşmeleri hazırlayabilir. Kiralama sürecinde hukuki danışmanlık sağlamak ve tarafların haklarını korumak amacıyla avukatlar tarafından kira sözleşmeleri düzenlenir ve gözden geçirilir.

Ara WhatsApp