Gebze Boşanma Avukatı

Gebze’deki bireyler boşanma avukatı gereksinimlerini karşılarken, titiz ve kararlı bir tutumla hareket eden Gebze boşanma avukatı, müvekkillerinin haklarını sonuna kadar savunarak boşanma süreçlerini yönetirler. Bu avukatlar, boşanma, nafaka, velayet ve kadın hakları gibi alanlarda yüksek lisans düzeyinde eğitim almış ve tecrübe kazanmış uzmanlardır. Aile hukukunun detaylarını iyi bilen boşanma avukatları, müvekkillerinin menfaatlerini koruyarak boşanma davalarını etkin bir şekilde sonuçlandırmak için çalışırlar.

Boşanma davası sürecinde, nafaka, tazminat ve özellikle çocukların velayeti gibi önemli konular hassasiyetle ele alınır. Gebze boşanma avukatları, müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde koruyarak ve taleplerini yetkili aile mahkemelerinde tam anlamıyla temsil ederek, müvekkillerinin lehine sonuçlar almayı amaçlarlar.

Gebze boşanma avukatlarının hizmet alanı, Türk Medeni Kanunu’nu aşarak çok daha geniş bir hukuki çerçeve içerir. Uluslararası antlaşmalar, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu gibi farklı kanunlar üzerinde de derinlemesine bilgi sahibi olan bu avukatlar, güncel Yargıtay kararları ile beraber müvekkillerine güncel ve doğru hukuki desteği sağlarlar.

İstanbul Aile Mahkemelerindeki davalarda bizzat yer alarak müvekkillerin boşanma ve ardından gelen hukuki sorumlulukları konusunda en iyi kararları almalarını sağlayan İstanbul boşanma avukatı, karşılaşılan anlaşmazlıkları başarıyla çözüme ulaştırmak konusunda yüksek tecrübeye sahiptirler.

Hukuki destek ihtiyacı içinde olan her birey, Gebze’de bulunan boşanma avukatlarından yüksek seviyede savunma ve danışmanlık alabilir. Bu avukatlar, deneyimleri ve uzmanlık alanları ile Gebze halkına hizmet etmeye devam etmektedirler.

Gebze Boşanma Avukatı
Gebze Boşanma Avukatı 2

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Avukatı Gebze, İstanbul

Boşanma sürecinde yardım almak isteyen bireyler için çalışan hukuk profesyonellerine “boşanma avukatı” adı verilir. Boşanma avukatları, eşlerin farklı nedenlerle sonlandırmak istedikleri evliliklerinde onlara danışmanlık ve temsilcilik yapar. İkametgahın veya eşlerin son altı ay içerisinde birlikte yaşadığı yeri temel alarak boşanma davası açılabilir. Anlaşmalı boşanmalar, eşlerin karşılıklı mutabakatı ve evlenme süresinin en az bir yıl olması şartıyla, temelinden sarsılmış bir evlilik birliği olarak kabul edilerek, Türkiye’nin herhangi bir yerdeki mahkemede gerçekleştirilebilir. Taraflar arasında anlaşmazlık olmadığı takdirde, davanın açıldığı mahkeme yetkisizlik kararı verme hakkına sahip değildir.

Çekişmeli boşanmalarda ise boşanma isteğinin nedenini eşlerin biri kanıtlamalıdır. Zina, akıl hastalığı, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme, hayata kast, ağır hakaret veya terk gibi özel boşanma sebepleri bulunmaktadır. Ayrıca evlilik birliğinin temelden sarsıldığının ispatlanmasıyla da boşanma kararı verilebilir. Her iki eş de boşanmayı talep etse bile, hakim durumu inceleyerek boşanma yerine tarafların bir süre ayrı yaşamalarına karar verebilir. Bu karar için tarafların ortak yaşamı yeniden düzeltebilme ihtimali olması gerekmektedir.

Eğer siz de Gebze veya çevresinde ikamet ediyorsanız ve boşanma sürecinde hukuki destek arıyorsanız, bu konuda deneyimli ve yetkin bir ‘Gebze boşanma avukatı‘ ile iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel avukatlık hizmetleri, sürecin daha adil ve hızlı ilerlemesi için önemlidir.

Boşanma Davası Nedir?

Mahkeme kararı olmadan eşler arasındaki evlilik birliğini sona erdirmek mümkün değildir. Evlilik kurumuna giriş sırasında eşlerin imzası yeterli olmasına rağmen, boşanma süreci mahkeme onayı gerektirir. Bu yargısal sürece “boşanma davası” adı verilmektedir. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki temel kategoriye ayrılır.

Hızlı bir şekilde nihayetlendirilebilen anlaşmalı boşanma davasında, her iki tarafın da boşanmayı istemesi, varsa ortak çocukların velayeti, nafaka ve tazminat miktarları konusunda anlaşmaya varması halinde yargıç boşanma kararını verebilir. Bunun aksine, çekişmeli boşanma davası uzun yıllar alabilir. Bu tür davalarda eşler, boşanmak için geçerli sebepleri olduğunu ve evliliğin devamının kendilerinden beklenemeyeceğini kanıtlamak zorundadır.

Yoksulluk nafakası ve tazminat verilmesi gerektiğinde hakim, tarafların kusur durumunu değerlendirmelidir. Yoksulluk nafakası ya da maddi ve manevi tazminat almak isteyen tarafın diğer eşe göre daha az kusurlu olması gerekmektedir. Hakim, kararını verirken dosyadaki delilleri incelemeli ve tarafın kusur durumunu belirlemelidir.

Boşanma avukatı, bu süreçte önemli bir roller üstlenir. Eşlerin haklarını korumak ve onları temsil etmek için hukuki prosedürlerin nasıl işlediğine dair tecrübeli ve bilgili olan boşanma avukatları, boşanma süreçlerinde taraflara rehberlik eder. Aile mahkemesi hakimi, verdiği kararın gerekçelerini kararda açıkça belirtmekle yükümlüdür ve boşanma avukatı bu aşamada müvekkilinin haklarının en iyi şekilde temsil edilmesini sağlar.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Avukatlar, boşanma ve ayrılık süreçlerini ve hukuki haklarınızı koruma konularında uzman kişilerdir. Gebze’de bulunan ve bu alanda görev yapan avukatlara genellikle “Gebze boşanma avukatı” adı verilir. Bu tür davalar sadece eşlerin evliliklerinin sona erdirilmesi sürecini değil, ayrıca ortak çocukların kimin yanında kalacağını ve gelecekteki velayet düzenlemelerini de içerir. Eşlerin birbirlerine ödeyecekleri yoksulluk nafakası ile çocuklar için ödenecek iştirak nafakası gibi mali konular, bir boşanma davasının ayrılmaz parçalarındandır ve Gebze boşanma avukatları bu gibi konularda gerekli hukuki desteği sunar.

Boşanma ve ayrılıklar sırasında, maddi ve manevi tazminat talepleri gibi ekstra düzenlemelerin yapılması gerekebileceği durumlar da vardır. Gebze boşanma avukatları, bu tür fer’i taleplerde sizin menfaatinizi koruma ve gereken hukuki yardımı sağlama görevini üstlenirler.

Boşanma avukatınızla yapacağınız görüşmede, boşanma nedenlerinizi ve elinizdeki delilleri detaylı bir şekilde anlatmanız önemlidir. Avukatınız, size sorular sorarak, durumunuzu anlayacak ve bu bilgilere dayanarak en uygun olan dilekçenizi hazırlayacaktır. Sunacağınız deliller, davanın sonucunu ve nafaka ile maddi/manevi tazminat talepleriniz hakkında verilecek olan kararları büyük ölçüde etkileyecektir.

Boşanma sürecinizde size rehberlik edecek ve haklarınızın korunmasını sağlayacak bir Gebze boşanma avukatı ile çalışmak, bu zorlu süreci en az zararla ve en adil şekilde sonlandırmanıza yardımcı olur.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sürecine başlarken, dilekçede boşanmanın gerekçesinin net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Eşler arasında evlilik birliğini derinden etkileyen olaylar meydana geldiyse, mahkeme boşanmaya hükmedebilir. Özellikle zina, anlaşmalı boşanma sebepleri arasında en belirgin olanıdır ve mutlak bir boşanma nedeni olarak kabul edilir. Bu durumun kanıtlanması hâlinde hakim, boşanma kararı verecektir.

Aldatan eşle ilgili bilgiye sahip olan taraf, bilgi edindikten sonra altı ay içerisinde boşanma davası açmalıdır. Aksi takdirde, bu sürenin aşılması eşin affedildiği şeklinde yorumlanarak, zina nedeniyle açılan dava reddedilebilir. Ancak, aldatmanın evlilik birliğinde güveni ciddi anlamda zedelemesi, temel sarsılma sebebi olarak boşanma davası için yeterli bir nedendir.

Bir diğer boşanma nedeni ise ev terki durumudur ki, Türk Medeni Kanunu bu durumu da boşanma gerekçesi olarak tanımlamıştır. Eşlerin ortak yaşam sürdürdüğü konuttan birinin ayrılması ve bu terki gerçekleştiren eşe yönelik önce ortak konuta dönmesi için çağrıda bulunulması gerekir. Bu çağrı bir noter ihbarı ya da mahkeme ihtarnamesi yoluyla yapılabilir. Davet edilen eşin belirlenen süre zarfında dönmemesi durumunda, terke dayalı boşanma davası açılabilir.

Eşlerden birinin akıl hastalığına sahip olması da boşanma sebepleri arasındadır. Bu ve benzeri boşanma gerekçeleri için, boşanma avukatı desteği alarak sürecinizi hukuksal açıdan doğru bir şekilde yönetebilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma süreci, mahkemeye sunulan bir dilekçe ile başlatılır. Bu süreçte İstanbul Gebze’deki bir boşanma avukatı ile çalışmanız şart değildir; davanızı bizzat kendiniz açabilir ve duruşmalara avukatsız katılabilirsiniz. Ancak, dava dilekçenizin mahkeme tarafından kabul edilmesi için gereken birtakım önemli bilgileri içermesi gereklidir. Dava dilekçesinde bu bilgiler eksik ise ve mahkemeden verilen sürede bu eksiklikleri gidermezseniz, dava reddedilebilir.

Boşanma davası sonucunda genellikle, eşlerin evlilik süresince edindikleri malların paylaşımı amacıyla mal rejimi tasfiyesi ve katılma alacağı davası açılır. Bu mallar, mahkeme kararı çıkana kadar elden çıkarılabilir.

Taşınmaz mal varlığının kötü niyetle elden çıkarılmasının önüne geçmek için boşanma dilekçesinde ihtiyati tedbir talebinde bulunulması çok önemlidir. Eşlerden birinin adına taşınmaz kayıtlıysa ve diğer eşe pay verilmesini engellemek amacıyla kötüye kullanılması muhtemelse, söz konusu taşınmazın üçüncü kişilere devrini önlemek veya sınırlı ayni hak tesisini engellemek için ihtiyati tedbir talep edilmesi gerekmektedir. Bu tür talepler genellikle mahkeme tarafından kabul edilir ve bunun için herhangi bir teminat talep edilmeyebilir.

Eğer boşanma davasını bir avukata vekalet vererek açtırmak ve süreci takip ettirmek isterseniz, vekaletname düzenlemeniz gerekir. Bu işlem için bir notere giderek, boşanma avukatınıza vekalet vermek istediğinizi beyan etmeniz yeterli olup, yanınızda iki fotoğraf bulundurmanız önerilir. Avukatınız ile çalışmayı tercih ettiğinizde adliyeye gitmeniz gerekmez ve sürecin tüm aşamalarında avukatınız sizin adınıza hareket eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanmak için Devlet avukat veriyor mu?

Türkiye’de boşanma sürecinde devlet tarafından ücretsiz avukat verilmez. Taraflar kendi avukatlarını tutmalıdır. Ancak düşük gelirli bireyler, Adli Yardım Bürosu’na başvurarak ücretsiz hukuki yardım talep edebilirler.

Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur?

Boşanma davasını ilk açan taraf, genellikle davanın seyrini etkileyebilir. İlk başvuran, iddia sahibi olma avantajına sahip olabilir. Ancak dava süreci karmaşık olduğundan, her durum özeldir ve hukuki danışmanlık önemlidir.

Boşanma dilekçesi ücreti ne kadar?

Boşanma dilekçesi için ücret durumu ülkeden ülkeye ve avukattan avukata değişebilir. Genellikle avukatın deneyimi, davanın karmaşıklığı ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak ücret belirlenir. Ücretleri öğrenmek için bir avukatla iletişime geçmek önemlidir.

Ara WhatsApp