Çekmeköy Kira Avukatı

Çekmeköy Kira Avukatı

Çekmeköy Kira avukatı hizmetleri, Çekmeköy’de hem kiracılar hem de ev sahipleri için, karşılarına çıkabilecek kira hukuku problemlerine profesyonel çözümler sunmaktadır.

Kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu’na uygun bir biçimde hazırlanması, düzeltilmesi ve her türlü kira anlaşmazlıklarında etkin temsil edilmesi, bu hizmetlerin ana amacını oluşturur.

Çekmeköy kira avukatı, müvekkillerinin kira kontratlarını titizlikle inceleyerek, sözleşmeleri TBK’nın şartlarına uygun olarak yeniden düzenlerler. Böylece her iki tarafın haklarını koruma altına alacak şekilde revize edilmesini sağlarlar.

Tahliye ile kira bedelinin tesbitine yönelik davalar da dahil olmak üzere, kira hukuku ile ilgili yaşanan sorunlar konusunda Çekmeköy kira avukatı anlaşmazlıkları yasal çerçevede çözecek profesyonel hizmet sunarlar. İstanbul Kira Avukatı , müvekkilleri adına hareket ederek haklarını korurlar ve hak kayıplarının önüne geçerler.

Kira sözleşmeleri ve gerekli ek protokollerin düzenlenmesi konusunda uzman olan bir kira avukatı, Çekmeköy’de kişiselleştirilmiş sözleşme ve protokoller hazırlayarak güvenli kiralamalar için sağlam bir temel oluşturur.

Eğer Çekmeköy veya çevresinde kira avukatı arayışındaysanız, kira hukuku konusunda deneyimli ve bilgili bir Çekmeköy kira avukatı çalışmak, mevcut ve olası sorunlarınızda size önemli avantajlar sağlayacaktır. Çekmeköy bölgesinde yer alan hukuk profesyonellerinden destek alarak, kira hukukuyla ilgili ihtiyaçlarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Çekmeköy kira-kiracı davalarına bakan avukat

Çekmeköy’de kira hukuku ile uzmanlaşmış avukatlara “Çekmeköy kira avukatı” adı verilir. Kiralık bir eşyanın kira bedeli ödenmezse, icra müdürlüğünde ilamsız icra takibi başlatılabileceği gibi, sulh hukuk mahkemesinde de kira bedeline dayalı alacak davası açılabilir. Kiracılar ve ev sahipleri arasında kira artış oranları konusunda sıkça ihtilaf yaşanmaktadır. Kira sözleşmesi üzerinden 5 yıl geçtikten sonra kira bedelinin artırılması için dava açılabilir.

Ancak, beş yıl dolmadan kira artışına ilişkin uyarlama davası açılamaz. Kiracı kira bedelini zamanında ve tam olarak ödeme şartlarını yerine getirdiği sürece, kira sözleşmesi otomatik olarak her yıl bir yıllığına yenilenir. Kira sözleşmesi on kez yenilendiğinde, mal sahibi kiracıyı üç ay önceden bildirimde bulunarak tahliye davası açabilir, ancak bu süre dolmadan tahliye talep edilemez. Ancak, mal sahibinin ya da ailesinin taşınması gereken acil bir ihtiyacı varsa, bu kapsamda ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması mümkündür.

Örneğin, polis memuru Murat Tunceli’de görev yaparken İstanbul Çekmeköy’de bir ev satın almış ve bu evi Nilay’ isimli bir kiracıya kiraya vermiş olsun. İki yıl sonra Murat’ın İstanbul’a tayini çıkarsa ve evi kullanmak zorunda kalırsa, Murat ihtiyaç sebebiyle evin boşaltılmasını talep eden bir dava açma hakkına sahiptir.

Maltepe ve çevresinde kira sözleşmeleri, tahliye, kira artışı gibi konularda hukuki destek almak isteyenler, bu alanda tecrübeli bir Çekmeköy kira avukatı ile iletişime geçmeli ve danışmanlık almalıdır. Bu sayede hem kiracıların hem de mal sahiplerinin hakları korunarak, kira hukukuyla ilgili herhangi bir anlaşmazlıkta uygun çözüm yolları bulunabilir.

Kira Hukuku Nedir?

Kira sözleşmesi, geçici süreliğine bir kişiye, mülk veya bir eşyanın kullanım hakkını kiraya veren hukuki bir işlemdir. Bu işlem, kira hukuku çerçevesinde gerçekleştirilir ve kiralanan mülk bir gayrimenkul (konut veya işyeri) ya da menkul (örneğin motorlu bir araç) olabilir. Ayrıca, tarım amacıyla bir arazi pirinç ekimi gibi ürün yetiştirmek için “hasılat kiraya” verilebilir ve bu da kira hukukunun kapsamına girer.

Türk hukuk sisteminde kira hukuku, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Çekmeköy kira avukatı bu alanda karşılaşılan hukuki sorunlarda danışmanlık hizmeti verir. Sözleşme yapılırken kiralanan eşyanın türü, kullanım amacı, kira süresi ve bedeli gibi önemli unsurların belirtilmesi zorunludur.

Kira süresi, taraflar arasında farklı bir süre belirlenmemişse, genellikle bir yıldır ve kiracı devam etmek isterse, yıllık olarak uzatılabilir. Konutta ve işyerinde on defa yenilenmemişse, ev sahibi kiracıyı çıkarma hakkına sahip olamaz.

Tarla ve arsa kiralarında bu genel kural geçerli değildir. Kiralama işlemlerindeki yıllık kira artış oranları, Türk Borçlar Kanunu gereğince sınırlıdır ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) belirlediği son 12 aylık TÜFE oranının ortalamasını aşamaz.

Eğer kira bedeli piyasa koşullarına göre düşük kalmış ise, kanun sahibi kiraya verenlere kira tespit davası açma hakkı vermiştir. Ancak bu davayı açabilmek için kira sözleşmesinin üzerinden en az beş yıl geçmesi gerekir. Beş yıl dolmadan kira bedelinin uygunluğunu gözden geçirme, yani kira uyarlama davası açılamaz.

Kira hukukuna ilişkin detaylı ve profesyonel destek için bir Çekmeköy kira avukatı ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

Çekmeköy Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar

Kiralık gayrimenkullerle ilgili çıkan tahliye davaları konusunda Çekmeköy kira avukatı hukuki destek sağlamaktadır. Eğer kiracı tarafından kira bedeli kararlaştırıldığı gibi ödenmezse, mal sahibi tarafından kira tahliye davası açılabilir. Ancak tahliye davası açabilmek için önce kiracıya icra takibi başlatılmalıdır. Bu takip esnasında kiracıya ödeme emri tebliğ edilir ve bu emirle kira bedelinin ödenmesi için belirli bir süre tanınır. Kiracının tahliye edilmesi için ihtarnamenin kiracıya gönderilmiş olması gereklidir; aksine, tahliyeye dayanak gösterilen ödeme emri yetersiz kalır. Kiracıya tanınan en az 30 günlük süre içerisinde, eğer kira borcu tamamen ödenirse, tahliye işlemi gerçekleşmez.

Bu süre zarfında tam ödeme yapılmadığı ya da sadece kısmi ödeme gerçekleştirildiğinde, icra hukuk mahkemesinde kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası açılabilir. Mahkeme sürecinde, hakim tebliğ işlemlerinin doğruluğunu, kiracıya tahliye ihtarnamesinin yapılıp yapılmadığını ve tahliye süresi içinde borcun ödenip ödenmediğini değerlendirir. Tüm şartlar sağlandığında, hakim kiracının tahliyesine karar verebilir. Tahliye kararının kesinleşmesi sonrasında, icra müdürlüğüne başvurularak tahliye işlemi talep edilir.

Kira sözleşmesi ardı ardına 10 kez yenilendiğinde, mal sahibi kiracıya noter yoluyla kira sözleşmesini tekrar yenilemeyeceğini, yenileme tarihinden en geç üç ay öncesine kadar bildirmelidir. Yine, yeni malik bir iş yerini ya da daireyi satın aldığında ve kiracıyı ihtiyaç nedeniyle tahliye etmek istediğinde, kiracıya noter aracılığıyla ihtarname göndermesi gerekmektedir. Kiracıya gönderilecek ihtarnamenin hazırlanması ve diğer legal işlemler için Çekmeköy kira avukatı ile iletişime geçmek çok önemlidir. Bu sayede süreç hukuka uygun şekilde ve profesyonel bir yardım ile yönetilebilir.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kiracı hukuku konusunda dava açmak istiyorsanız, öncelikle vakayı kapsamlı bir şekilde ele almanız ve dava açabilmek için gereken koşulların var olup olmadığını dikkatlice incelemeniz gerekmektedir. Yargıtay’ın benzer davalarda yakın zamanda vermiş olduğu kararları sürekli olarak gözden geçirmek, güncel emsal kararlar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Kiracı tahliye davalarında, özellikle dava açmadan belli bir süre önce kiracıya noter aracılığıyla bir ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Bu prosedürü takip etmeden açılan dava, mahkeme tarafından kabul edilmeyecektir. Bu durum hem istenilen sonucun alınamamasına hem de dava masraflarını ödemek zorunda kalmanıza neden olur.

Kira hukuku konusunda tecrübeli bir Çekmeköy kira avukatı ile çalışmak, bu alanda oldukça önemlidir. Kirayı veren mal sahibinin, kendi ihtiyaçları doğrultusunda kira sözleşmesini feshetmek istemesi ya da yeni ev sahibinin satın almış olduğu evi kendi ihtiyacı için boşaltmak istemesi gibi farklı durumlar için uygulanacak süreler değişiklik gösterir. Bu tür durumlar için dava süreçlerinde profesyonel bir avukatın desteği büyük önem taşır. Kira hukuku alanında doğru adımlar atmak ve davanın başarılı bir şekilde sonuçlanması için kira avukatı desteğini almak oldukça yararlı olacaktır.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık hizmetleri için ücretlendirme, müvekkil ile Çekmeköy ’de faaliyet gösteren bir kira avukatı arasında serbest bir biçimde kararlaştırılabilir. Ancak, avukatlık hizmetlerinin asgari ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alır ve İstanbul Barosu da bu tarifenin altında olmamak üzere bir minimum ücret standartları yayınlar.

Kiraya ilişkin hukuki sorunlar için özellikle kiracının tahliye edilmesi davalarında tavsiye edilen avukatlık asgari ücreti 21.000 TL olarak saptanmıştır. Kira bedelinin tespiti veya artışına ilişkin davalar içinse önerilen asgari avukatlık ücreti 20.000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ihtarname ve ihbarname düzenleme gibi daha basit işlemler için belirlenen avukatlık asgari ücreti 9.000 TL’dir.

Avukatlık ücretlerinin miktarı ve ödeme koşulları, müvekkil ve kira avukatı arasında serbestçe kararlaştırılırken birçok faktör göz önüne alınır. Bu faktörler, açılacak dava veya izlenecek hukuki işlemlerin karmaşıklığına, süresine ve gerektireceği çalışma yoğunluğuna bağlı olabilir.

Dava açma ve hukuki işlem takip etme sürecinde, yasal sınırlamalar ve gereklilikler konusunda da bilinçli olmak önemlidir. Örneğin, bazı kira hukuku davaları belirli sürelerde açılmalıdır ve erken açılması durumunda reddedilebilirler. Kiracıya yönelik ihtarname gönderilmesi gereken hallerde de bu işlemin zamanında yapılmış olması esastır. Zamanında yapılmayan ihtarlar davanın kaybedilmesine yol açabilir.

Özetle, Çekmeköy kira avukatı tarafından verilecek avukatlık ücret teklifi üzerine karar verilirken, hukuki süreçlerin doğru anlaşılması ve buna göre bir planlama yapılması uzun vadede daha faydalı olacaktır.

Ara WhatsApp