Çekmeköy Boşanma Avukatı

Çekmeköy Boşanma Avukatı

Çekmeköy’de ikamet eden bireyler, boşanma süreçleri sırasında karşılaştıkları hukuki problemlerde, deneyim ve uzmanlığa sahip bir boşanma avukatının rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Çekmeköy’deki boşanma avukatı, bu zorlu süreçte müşterilerinin yanında olup, haklarını kararlılıkla ve titizlikle savunarak, en iyi sonuca ulaşılmasını sağlar.

Boşanma, nafaka, velayet ve kadın hakları gibi konularda ihtisas yapmış ve bu alanlarda yüksek lisans eğitimini tamamlamış avukatlar, aile hukukunun detaylarına vakıftır ve müvekkilleri için en uygun çözümleri sunar. Müvekkillerin lehine olan sonuçlar için, aile mahkemelerinde etkin ve etkili bir şekilde temsil edilmelerini garanti altına alırlar.

Çekmeköy boşanma avukatı, boşanma davalarında çocukların velayeti, nafaka, tazminat gibi konuları titizlikle inceler ve müvekkillerinin menfaatleri gözetilerek bu konularda en doğru adımlar atılır. Türkiye’nin hukuk sistemine dahil ulusal mevzuatlarla sınırlı kalmayan avukatlar, aynı zamanda uluslararası antlaşmalar ve ilgili diğer kanunları da yakından takip eder.

Müvekkilleri adına İstanbul Aile Mahkemelerinde görülen davaları birebir yürüten ve hukuki uyuşmazlıkları başarıyla çözen bir deneyime sahip olan Çekmeköy boşanma avukatı, Yargıtay kararlarını sürekli izleyerek güncel ve doğru hukuki tavsiyelerde bulunurlar.

Boşanma davalarında uzmanlaşmış İstanbul boşanma avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak ve onlara en iyi hizmeti sunmak için, her zaman hazır ve isteklidirler.

Boşanma süreçlerinde destek olmak için görev yapan avukata “boşanma avukatı” denir. Eşler, boşanma davalarını, ikametgahlarının bulunduğu veya son altı ayda birlikte yaşamış oldukları yerdeki mahkemede açma hakkına sahiptirler. Anlaşmalı boşanma davaları daha esnek olup, eşlerin mutabakatı halinde, evliliğin en az bir yıl sürmüş olması ve her iki tarafın da boşanmak istemesi durumunda, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki mahkemeye başvurulabilir.

Çekmeköy boşanma avukatı, çekişmeli boşanma davalarında, eşlerden birinin özel boşanma sebeplerini – zina, akıl hastalığı, suç, haysiyetsiz yaşam, hayata kast etme veya onur kırıcı davranışlar – iddia ve ispatlamak üzere harekete geçerler. Bununla birlikte, sadece evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının kanıtlanması da boşanma için yeterli olabilir. Ancak, çekişmeli davalarda tarafların her ikisi boşanmak istese dahi, hakim boşanma talebini hukuki nedenlerle reddedebilir ya da ayrılık kararı verebilir. Ayrılık kararı verilmesi için, eşler arasında ilişkinin iyileştirilip iyileştirilemeyeceği değerlendirilir.

Yetkisiz mahkemelerde açılan davalar için, taraflarca itiraz edilmediği takdirde, mahkeme kendiliğinden yetkisizlik kararı veremez. Boşanma davalarında uzman bir Çekmeköy boşanma avukatı ile çalışmak, sürecin yönetilmesinde önemli bir fark yaratabilir ve davanın hukuki prosedürlere uygun ilerlemesini sağlar. Boşanma avukatı, hukuki süreçte tarafların haklarını koruyarak, en uygun çözümün bulunması için gereken adımları atar.

Boşanma Davası Nedir?

Eşler arasında zamanla ortaya çıkan anlaşmazlıklar, evliliklerinin son bulmasına neden olabilir. Evlilik bağının resmi olarak sonlandırılması için mahkemenin verdiği boşanma kararı şarttır. Evlenmek için çiftlerin rızası yeterli olurken, boşanma süreci mahkeme kararını gerektirir. Bu süreçte bir Çekmeköy boşanma avukatı danışmanlığı önem taşır. Evliliği sona erdirmeye yönelik açılan davaya ise boşanma davası adı verilir.

Boşanma davaları iki ana kategoriye ayrılır: anlaşmalı ve çekişmeli. Anlaşmalı boşanmalarda, tarafların hem boşanma kararında hem çocukların velayeti, nafaka ve tazminat gibi konularda uyuşmaları halinde, süreç hızlı ilerleyebilir ve hakim tarafından kolaylıkla boşanma kararı verilebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise durum daha karmaşıktır. Taraflardan biri ya da ikisi boşanmak için yasal ve geçerli sebeplerini kanıtlamalı ve evlilik birliğinin devamının kendilerinden beklenemeyeceğini göstermelidir. Çekişmeli bir boşanma süreci uzun yıllar sürebilir. Ayrıca yoksulluk nafakası veya tazminat ödenmesi gibi konuların karara bağlanmasında, hakim tarafların kusur durumlarını değerlendirir. İlgili deliller ışığında, tarafın kusurluluk düzeyi ve tazminatta hak kazanıp kazanamayacağına karar verilir.

Boşanma davası sürecinde etkin bir destek ve danışmanlık almak adına, tecrübeli bir Çekmeköy boşanma avukatı ile çalışmak faydalıdır. Bu sayede sürecin her aşamasında doğru adımlar atılabilir ve eşlerin hakları kanuni olarak korunabilir. Aile mahkemesi hakimi, verdikleri kararın gerekçelerini açıkça belirtmek ve kararlarda kusur tesbitini net bir şekilde ifade etmek zorundadır.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma süreçleri karmaşık ve duygusal zamanlar olabilir, bu nedenle alanında deneyimli bir Çekmeköy boşanma avukatı ile çalışmak çoğu zaman gereklidir. Çekmeköy ve çevresinde yaşayanlar için, boşanma sürecinde rehberlik edecek ve haklarınızı savunacak Çekmeköy boşanma avukatları bulunmaktadır. Çekmeköy boşanma avukatı, evliliğin sonlandırılması sürecinde her iki tarafa da yardımcı olur, aynı zamanda meydana gelebilecek velayet, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat talepleri gibi hususlarda da destek sağlar.

Boşanma davalarınız sırasında çocukların kime bırakılacağı, nafaka ödemeleri ve tazminat hakları oldukça önemli konular arasındadır. Eğer Çekmeköy’de yaşıyorsanız, bu konularda sizlere danışmanlık yaparak hukuki süreci en iyi şekilde yönetmenize yardım edecek Çekmeköy boşanma avukatı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

İlk görüşmede avukatınızla tüm detayları paylaşmanız, sizin açınızdan oldukça önemli olacaktır. Çekmeköy boşanma avukatı, toplanan delil ve bilgilerle hangi yolların takip edilmesi gerektiğini ve stratejinin nasıl oluşturulacağını belirleyecektir. Boşanma davasının sonucunu, sunulan deliller büyük ölçüde etkileyecek ve nafaka ile tazminat talepleriniz, delillerinizin gücüne bağlı olarak şekillenecektir.

Eğer boşanma ve ayrılık davalarında hukuki destek arıyorsanız, bir boşanma avukatı ile iletişime geçmek önemlidir. Çekmeköy ve çevresindeki bireyler için özel olarak bilgi ve tecrübelere sahip Çekmeköy boşanma avukatları, bu süreçlerde en doğru kararları almanızda ve haklarınızı korumanızda sizlere yardımcı olacaklardır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma süreci başlatılırken, dilekçeye boşanma nedeninizin kesinlikle eklenmesi gerektiğini unutmamalısınız. Ancak, evlilik birliğini derinden etkileyen sebepler tespit edildiğinde boşanmaya hükmedilecektir. Eşin sadakatsizliği, mutlak boşanma sebeplerinden biri olarak ele alınmaktadır. Bir eşin, evlilik sırasında karşı cinsten bir birey ile cinsel ilişkide bulunduğunun kanıtlanması durumunda, mahkeme boşanmaya karar verecektir. Sadakatsizliği fark eden taraf, zina nedeniyle boşanma davası açmak istiyorsa, bu durumu öğrendikten sonraki altı aylık süre içerisinde harekete geçmelidir. Altı ay geçtikten sonra boşanma davası açılmazsa, bu durum eşin affedildiği olarak yorumlanır. Bu sebepten ötürü, zina olayının yaşanmasından itibaren altı ay sonra açılan zina temelli boşanma talepleri reddedilebilir.

Yine de, aldatmanın güveni derinden sarsıcı nitelikte olması, evliliğin temellen sarsılmasına yol açtığı için, bu sebeple boşanma davası açılabilir. Eşlerden birinin diğerini terk etmesi de Türk Medeni Kanunu’nda geçerli bir boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Birlikteliklerini ortak konutta sürdürmeleri beklenen eşlerden biri, mazeretsiz şekilde bu konutu terk ederse, terk sebebiyle karşı tarafa boşanma davası açma hakkı doğar. Bu kapsamda, terk eden tarafa öncelikle ortak konuta geri dönmesi için çağrı yapmalıdır. Bu çağrı, bir noter aracılığıyla gönderilen resmi bir davet veya mahkeme tarafından gönderilen bir ihtarname yoluyla gerçekleştirilebilir. Çağrı sonrasında belirlenen süre zarfında evine dönmeyen eşe karşı terk nedeniyle dava açılacağı bildirilir. Eşlerden birinin akıl hastalığına sahip olması da boşanma gerekçeleri arasında sayılır.

Çekmeköy boşanma avukatı arayışınızda, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili detaylı bilgi almak ve sürecinizi hukuka uygun bir şekilde ilerletmek için profesyonel destek almayı düşünebilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma süreci, mahkemeye dava dilekçesi iletilerek başlatılır. Eğer İstanbul Çekmeköy  bölgesinde yaşıyorsanız, boşanma davası açabilmek için Çekmeköy’deki bir boşanma avukatıyla çalışabilirsiniz. Dava sürecini bizzat kendiniz de avukata ihtiyaç duymadan mahkeme sürecini tek başınıza da temsil edilebilirsiniz. Ancak, dava dilekçenizde bulunması gereken belirli zorunlu bilgiler atlanmamalıdır; aksi takdirde mahkemece tanınan süre içerisinde bu eksiklikler giderilmediğinde davanızın reddiyle karşılaşabilirsiniz.

Boşanma davası sonuçlandıktan sonra genellikle mal rejimi tasfiyesi kapsamında eşler arasında kazanılmış malların paylaşılması amacıyla katılma alacağı davası açılmaktadır. Edinilmiş malların mahkeme kararı verilene dek herhangi bir işlemle elden çıkarılması mümkündür.

Mal paylaşımında, özellikle, adı taşınmazda kayıtlı olan eşin diğer eşe payını kötü niyetle aktarmasını önlemek adına, ihtiyati tedbir kararı alınmasının büyük önemi bulunmaktadır. Dava dilekçesinde, diğer eşin adına kayıtlı olan taşınmazların üçüncü şahıslara devrini engelleyecek ihtiyati tedbir talep edilmesi gereklidir. Ayrıca, bu taşınmazlar üzerine sınırlı ayni haklar kurulmasını önleyecek ihtiyati tedbirin alınması da yararlı olacaktır. Bu tür tedbir talepleri genellikle mahkeme tarafından kabul edilmektedir ve bu ihtiyati tedbir için herhangi bir teminat talep edilmez.

Boşanma davası için bir avukata yetki vermek istiyorsanız, bir noter aracılığıyla vekaletname düzenlemeniz gerekir. Notere giderek boşanma davasını takip etmesi için bir avukata vekalet vermek istediğinizi beyan etmeniz yeterli olacaktır. Boşanma davası vekâletnamesi için yanınıza fotoğraf götürmeniz gerekecektir; bu durumda notere başvururken iki adet fotoğrafınızı yanınızda bulundurmanızı öneririz. Çekmeköy boşanma avukatı ile süreci yürüttüğünüzde, davayı takip etmek için sizin adliye binasına gitmenize gerek kalmayacaktır.

Ara WhatsApp