Beşiktaş Kira Avukatı

Beşiktaş Kira Avukatı

Beşiktaş kira avukatı olarak sunduğumuz hizmetler, hem kiracıları hem de mal sahiplerini kapsayarak kiralama işlemlerinde ortaya çıkabilecek her türlü soruna profesyonel çözümler sunmaktadır. Kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) uygun hazırlanması ve uyuşmazlık durumlarında etkili hukuki temsil sağlamak bu hizmetlerin temel taşlarından biridir.

Beşiktaş’taki kira hukuku avukatları, kira kontratlarınızı titizlikle incelemekte ve TBK hükümlerine uygun olacak şekilde revize etmektedir. Bu sayede, sizlerin haklarının korunması ve adil bir kiralama sürecinin garanti altına alınmasını sağlarlar.

Beşiktaş kira avukatı, kira hukukuyla ilgili tahliye davaları ve kira bedelinin tespiti gibi konularda da avukatlık hizmetleri verirler. Kiracı ve mal sahibi arasında doğabilecek anlaşmazlıkların hukuk çerçevesinde çözüme kavuştuğundan emin olurlar ve bu süreçlerde, sizlerin haklarını koruyarak, olası mağduriyetlerin önlenmesine öncelik verirler.

İstanbul Kira Avukatı, Kira sözleşmeleri ve ilgili protokoller hazırlarken büyük bir özen gösterirler. Beşiktaş kira avukatı, sizler için kişiselleştirilmiş ve uzun vadeli güvenli kiralamalar için sağlam temeller oluşturacak sözleşme ve protokoller tasarlarlar.

Kira sorunları yaşamanız durumunda Beşiktaş ve çevresinde deneyimli ve bilgili bir Beşiktaş kira avukatı ile çalışmak, hem mevcut hem de olası sorunlarınızda size büyük avantajlar sağlayacaktır. Kira hukuku alanındaki ihtiyaçlarınız için lokal uzmanlık ve deneyime sahip Beşiktaş kira avukatı ile iletişime geçebilir, hukuki destek alarak sorunlarınızı güvenle çözebilirsiniz.

Beşiktaş kira-kiracı davalarına bakan avukat

Kira hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlar Beşiktaş’ta “Beşiktaş kira avukatı” olarak tanınmaktadırlar. Eğer bir kiralanmış mülk için kira ödemesi gerçekleştirilmezse, icra dairesi aracılığıyla dava açılmadan takip işlemi başlatılabilir ya da kira sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar için sulh hukuk mahkemesinde dava açılabilmektedir. Kiracılar ve ev sahipleri arasında kira artış oranları konusunda anlaşmazlıklar sıkça yaşanmaktadır. Kira sözleşmesinin imzalanmasının ardından beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin artırılmasına yönelik dava açılabilmektedir.

Ancak, beş yılın dolmasını beklemeden kira uyarlama davası açılamaz. Kiracı, kira bedelini zamanında ve eksiksiz ödediği sürece, kira sözleşmesi her yıl otomatik olarak bir yıl daha uzatılabilir. Kira sözleşmesi on kez yenilendikten sonra, mal sahibinin, kiracının tahliyesi için dava açabilmesi amacıyla üç ay önceden uyarıda bulunması gerekmektedir. Ancak, mal sahibi bu süre içinde tahliye talebinde bulunamaz. Tahliye istisnalarından biri, ev sahibinin ya da onun çocuklarının konutu kullanma ihtiyacı olmasıdır. Örneğin, Polis Memuru Murat Tunceli’de görev yaparken İstanbul Beşiktaş’ta bir daire satın alır ve bu daireyi Nilay’a kiraya verirse, iki yıl sonra Murat’ın İstanbul’a tayin olması durumunda, ihtiyaç temelli olarak evi boşaltma davası açabilir. Kira hukuku ile ilgili yardıma ihtiyacı olanlar için Beşiktaş kira avukatlarına başvurmak esastır.

Kira Hukuku Nedir?

Kira sözleşmeleri, bir kişinin mülkiyetinde bulunan taşınırların veya taşınmazların, belirli bir dönem boyunca karşılığında ücret ödeyerek başkası tarafından kullanılması amacıyla yapılan anlaşmaları ifade eder. Özellikle konut ya da işyeri gibi taşınmazların kiralama işlemleri ile araç kiralama gibi taşınır kira işlemleri kira hukukunun kapsamındadır. Ayrıca, hasılat paylaşımı usulüyle bir tarlanın kiralanması da kira hukuku çerçevesinde değerlendirilir.

Kira hukuku ile ilgili düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Kira avukatları, kira sözleşmelerinin düzenlenmesinde ve olası anlaşmazlıklarda hukuki destek sağlarlar. Bir kira sözleşmesi hazırlanırken, kiralanacak eşyanın türü, kullanım amacı, kira süresi ve kira bedeli gibi unsurların açıkça belirtilmesi gereklidir. Konut ve işyeri kiralarında, sözleşme öncelikle 1 yıl için yapılabilir; ancak kira bedeli ödenmeye devam edildiği ve kiracı sözleşmeyi sürdürmek istediği takdirde, sözleşme otomatik olarak her seferinde bir yıl uzatılır. Bu durum en fazla 10 defa yenilenebilir ve 10 yılı doldurmadıkça mal sahibi, kira sözleşmesini sona erdirmeye ve kiracıyı çıkarmaya yetkili değildir.

Konut ve işyeri kira artışları, sözleşmede belirlenen oranlarda yapılabilir. Türk Borçlar Kanunu’na göre, yıllık kira artışı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde olamaz. Ancak, çevresel durumlara bağlı olarak kira bedeli emsal kiralardan düşük kaldıysa, mal sahipleri kira tespit davası açabilir. Bu davayı açabilmek için, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren beş yıl geçmiş olması gereklidir. Beş yıldan önce kira bedelinde bir uyarlama yapılabilmesi için kira uyarlama davası açılamaz.

Beşiktaş Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar

Beşiktaş bölgesinde kiralanmış bir gayrimenkulun boşaltılması talebiyle açılacak davalar, bu alanın uzmanları olan kira avukatları tarafından yürütülür. Kira sözleşmesinde belirlenen bedelin ödenmeyerek ihlal edilmesi halinde, kira tahliye davası için izlenecek adımlar Beşiktaş kira avukatı tarafından titizlikle takip edilir. Tahliye işlemine başlamadan önce, kiraya veren tarafından kiracı hakkında icra takibi başlatılması zorunludur. İcra takibi sonucunda belirlenen sürede kira bedelinin ödenmemesi halinde, kiracının tahliye edileceğini bildiren bir ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Bu ihtar olmadan sadece ödeme emrine dayanarak tahliye talebinde bulunmak mümkün değildir.

İcra ödeme emrinde belirtilen ihtar ile kiracıya en az 30 günlük ödeme süresi tanınması yasal bir zorunluluktur. Eğer kiracı bu süre içinde kiranın tamamını öderse, onun aleyhine tahliye kararının çıkması engellenmiş olur. Tam ödeme yapılmadığı ya da hiç ödenmediği takdirde ise icra hukuk mahkemesinde kiracının tahliyesi için dava açılır. İcra hukuk mahkemesi, davanın usulüne uygunluğunu ve ihtarın tebliğ edilip edilmediğini, ihtarın yapılıp yapılmadığını ve borcun ödenip ödenmediğini inceleyerek karar verir.

Kiraya veren kişi, kira sözleşmesini peş peşe 10 kez yeniledikten sonra, bu sözleşmeyi bir daha yenilemek istemediği takdirde, sözleşmenin sona ereceği tarihten en geç üç ay öncesinde kiracıya noter aracılığıyla bildirimde bulunmalıdır. Aynı zamanda, işyeri veya konut satın alıp burayı boşaltma ihtiyacı duyan yeni mal sahibi de, noter kanalı ile kiracıya gerekli ihtarnameyi göndermelidir. Kiracıya gönderilecek ihtarnamelerin hazırlanması sürecinde, Beşiktaş kira avukatından alacağınız destek, sürecin doğru ve kanuna uygun bir şekilde yönetilmesi adına önem taşır.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukuku söz konusu olduğunda, dava açma sürecine başlamadan evvel detaylı bir durum tahlili yapılması elzemdir. Kira hukuku davalarda, dava açabilmek için yerine getirilmesi gereken şartların eksiksiz olup olmadığı dikkatle incelenmelidir. Son dönemde Yargıtay tarafından benzer konularda verilen emsal kararların güncel olarak izlenmesi, bir Beşiktaş kira avukatı için vazgeçilmez bir adımdır.

Özellikle, kiracı tahliye davalarında dikkate alınması gereken hususlardan biri, davanın açılabilmesi için kiraya veren tarafından kiracıya, dava tarihinden belirli bir süre önce noter aracılığıyla ihtarname gönderilmesidir. Bu prosedürün atlanması halinde açılan dava, usul yönünden reddedilme riski taşır. Böyle bir durum, istenilen sonucun alınamamasına ve dava masraflarının davayı açan tarafa yüklenmesine sebep olabilir.

Mal sahibinin, kendi ihtiyaçları doğrultusunda kiralama sözleşmesini sonlandırmak istemesi gibi özel durumlar farklı süre ve şartları beraberinde getirirken, taşınmazı yeni satın alan kişinin ihtiyaçları doğrultusunda kiracıyı çıkarma talebi de yine ayrı süre ve süreçleri gerektirir. Bu gibi farklı durumlar, kira hukuku davalarda avukatın rollerini daha da önemli hale getirir. Kiralama sözleşmeleri ve tahliye davaları konusunda derinlemesine bilgi sahibi bir Beşiktaş kira avukatı ile çalışmak, bu tür hukuksal işlemlerin sağlıklı yürütülmesi için kritik önem taşır.

Kira hukuku alanında uzman bir avukat, yargı içtihatlarını izleyerek müvekkilinin haklarını etkin bir şekilde korumak ve en iyi sonucu alabilmek adına gereken usuli adımları atma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olacaktır. Bu nedenle kira hukuku ile ilgili herhangi bir meselede profesyonel hukuki destek almak, sorunsuz ve adaletli bir çözüm sürecinin temelini oluşturur.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Müvekkil ile Beşiktaş kira avukatı arasında avukatlık ücreti özgürce kararlaştırılabilir. Bu ücretin alt sınırını ise avukatlık asgari ücret tarifesi belirler. İstanbul Barosu’nun da yayınladığı minimum ücret tarifesine göre, kiracı tahliye davalarında önerilen minimum avukatlık ücreti 21.000 TL, kira bedelinin tespiti ve artırılması davalarında ise önerilen en düşük ücret 20.000 TL olarak saptanmıştır. İhtarname ve ihbarname hazırlama işlemleri için belirlenen minimum avukatlık ücreti de 9.000 TL’dir.

Avukatlık ücretinin ne kadar olacağı ve nasıl ödeneceği konusunda taraflar serbestçe karar verebilirler. Ancak avukatlık ücret teklifini etkileyebilecek birçok faktör vardır, bu yüzden atılacak adımların tamamı ve her bir işlemin detayları detaylıca konuşulup ücrete yansıtılmalıdır.

Kira hukukuna özgü davalar her zaman açılamayabilir, belirli süreler ve koşullar gerektirebilir. Örneğin, bazı kira davalarını açabilmek için öncelikle kiracıya bir ihtarname göndermek gerekebilir. Ancak ihtarnamenin süresi geçtikten sonra gönderilmesi gibi sebeplerle kazanılabilecek davalar dahi kaybedilebilir. Bu yüzden, bir kira avukatına avukatlık ücreti ödemenin ötesinde, yasal haklarınızı ne zaman, nasıl ve hangi şekilde talep edebileceğinizi dikkate almak önem taşır. Her durumda, konunun uzmanı bir Beşiktaş kira avukatı ile görüşmek, hukuki süreçlerin doğru yönetilmesini sağlayarak hak kayıplarını önleyebilir.

Ara WhatsApp