Ataşehir Kira Avukatı

Ataşehir Kira Avukatı

Ataşehir bölgesinde yer alan kiracılar ve mal sahipleri için sunulacak olan kira avukatı hizmetleri, kira hukuku alanında ortaya çıkan her türlü sorunun çözümünde profesyonel destek sunmaktadır. Kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) göre düzenlenmesi ve revizyonu, ilgili hizmetlerin ana eksenini teşkil eder.

Kişiye özel kira kontratlarının incelenmesi ve mevcut sözleşmelerin detaylı analizi, Ataşehir’deki kira avukatlarının uzmanlık alanlarından sadece biridir. Sözleşmeler, her iki tarafın da haklarını koruyacak ve TBK ‘ye tam uyumlu olacak şekilde hazırlanır.

Kira hukuku kaynaklı tahliye ve kira tespit davaları gibi konularda avukatlık hizmeti veren İstanbul Kira Avukatı, (Ataşehir kira avukatı), hem mal sahibi hem de kiracı arasındaki çatışmaların adil ve hukuka uygun şekilde çözümlenmesini amaçlar. Temsilci olarak müvekkillerinin haklarını koruma ve hak kaybını önleme görevini üstlenir.

Kira sözleşmesi ve ilgili protokollerin profesyonelce hazırlanmasında uzman olan kira hukuku avukatları, güvenli ve uzun vadeli kiralamalar için kişiselleştirilmiş sözleşmeler oluşturur.

Eğer Ataşehir bölgesinde kira hukuku konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, alanında uzman ve tecrübeli bir kira avukatı seçimi, hem mevcut hem de olası kira sorunları ile mücadelede size önemli avantajlar sağlayacaktır. Maltepe ve civarında yaşayanlar için, kira hukuku ihtiyaçlarınızı güvenle gidermek üzere yerel hukuk uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Ataşehir kira-kiracı davalarına bakan avukat

Ataşehir’de kira hukuku konusunda ihtisaslaşmış avukatlara “Ataşehir kira avukatı” ifadesi kullanılır. Bu avukatlar genellikle, kiracılar ve mal sahipleri arasındaki uyuşmazlıkları çözme konusunda uzmanlaşmışlardır.

Kira gelirinin ödenmemesi durumlarında iki temel yargılama yolu bulunmaktadır. Birincisi, icra müdürlüğüne başvurarak ilamsız icra takibi yapılması; ikincisi ise sulh hukuk mahkemesinde kira sözleşmesine dayalı olarak alacak davası açılmasıdır.

Günümüzde kira artış oranları, kiracılar ve mal sahipleri arasında sıkça tartışma konusu olabilmekte ve anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra mal sahibi, kira bedelinin artırılmasını talep edebilen bir dava açma hakkına sahiptir.

Ancak, beş yıllık süre tamamlanmadan kira bedelinin uyarlama talebiyle dava açmak mümkün değildir. Kiracının kirayı zamanında ve eksiksiz olarak ödemesi durumunda, kira sözleşmesi her yıl otomatik olarak bir yıl süre ile yenilenir.

Kira sözleşmesi 10 kez yenilendiğinde, mal sahibi kiracıyı tahliye etmek istiyorsa, bunu yapabilmek için kiracıyı üç ay öncesinden uyarması gerekmektedir. Ancak ihtiyaç sebebi ile tahliye, bu şartların dışında bir durumdur. Örneğin, eğer mal sahibi veya onun çocukları, kirada olan daireyi kullanma ihtiyacı duyuyorsa, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilirler.

Örnek bir durum olarak, Murat isimli bir polis memuru, Tunceli’de görev yaparken Ataşehir’de bir daire satın almış ve bu daireyi Nilay isimli bir kiracıya kiraya vermiş olsun. Eğer Murat, iki yıl sonra İstanbul’a tayin olursa, ihtiyaç sebebiyle kendi daireni tahliye etmek isteyebilir ve bu durumda tahliye davası açma hakkına sahip olacaktır.

İster kira bedeli ödenmemesi, ister kira artışı, isterse tahliye gibi durumlar olsun, tüm bu kira hukuku meselelerinde “Ataşehir kira avukatı” olarak anılan uzmanlar, destek ve hizmet sağlamak konusunda etkili çözümler sunabilirler.

Kira Hukuku Nedir?

Kira sözleşmeleri, bir malın belirli bir süre için kullanım hakkının karşılıklı olarak belirlenen bir ücret karşısında başka bir kişiye bırakılmasını içeren hukuki işlemlerdir. Genellikle kiralanan mülk konut, iş yeri veya araç gibi taşınır ve taşınmaz mallar olabilir. Kira hukuku, Türkiye’de Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenir ve bu kanun çerçevesinde kira sözleşmelerinin detayları belirlenir.

Kira sözleşmelerinin konusunun net olarak belirlenmesi, kira bedeli ile süresinin açıkça ifade edilmesi esastır. Kira avukatı hizmetleri, bu tip konularda karşılaşılabilecek anlaşmazlıkların çözümünde destek sağlar.

Konut ve iş yeri kiraları ile ilgili olarak, sözleşmeler genellikle bir yıllık dönemler halinde yenilenir. Eğer kiracı devam etmeyi istiyor ve kira bedelini ödemeyi sürdürüyorsa, sözleşme otomatik olarak her yıl yenilenir. Bir mal sahibi, kira sözleşmesini on kez yenilemediği sürece kiracıyı çıkarabilme hakkına sahip değildir.

Kira artışları, Türk Borçlar Kanununun belirlemiş olduğu sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu sınırlama, sözleşmede belirlenebildiği gibi, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını aşamaz. Yıllık kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu verilere dayanarak hesaplanır.

Kira bedellerinin piyasa koşullarına göre düşük kalması durumunda, mal sahipleri Türk Borçlar Kanununa göre kira tespit davası açma hakkına sahiptirler. Ancak, konut ve iş yeri kiralarında kira tespit davası açabilmek için sözleşmenin üzerinden beş yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreden önce kira uyarlama davası açılamaz.

Kira sözleşmeleri ve ilgili hukuki işlemler konusunda karşılaşabileceğiniz sorunlarda bir kira avukatı danışmanlığı önemli bir kaynak olabilir.

Ataşehir Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar

Kira ile ilgili uyuşmazlıklarla karşılaşıldığında, Ataşehir kira avukatı, kiralanan taşınmazın tahliyesi gibi davalara bakarak hukuki destek sağlar. Eğer kiracı tarafından kira bedeli ödenmemişse, kira avukatı, kira tahliye davası açılmasına rehberlik eder. Bu süreçte öncelikle, kiracının borcunu ödemesi için icra takibi başlatılması gereklidir. Kiracı icra takibinde belirlenen süre zarfında kira borcunu ödemezse, tahliye için bir ihtarname gönderilir. Ancak bu ihtarnamenin gönderilmeden doğrudan tahliye talep edilemez.

İcra takibi sırasında gönderilecek ödeme emrinde kiracıya en az 30 gün ödeme yapması için süre verilir. Bu süre içinde borcun tamamı ödenirse, tahliye kararı çıkarılamaz. Eğer süresinde tam ödeme yapılmaz ya da ödenen miktar yetersiz ise, icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açılır. Mahkeme bu davada, ödeme emrinin kiracıya doğru bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını, tahliye ihtarı yapılıp yapılmadığını ve verilen süre içerisinde borcun tamamının ödenip ödenmediğini değerlendirir. Şartların uygunluğu durumunda kiracının tahliyesine karar verilebilir. Tahliye kararı kesinleştikten sonra icra müdürlüğüne başvurarak taşınmazın tahliyesini istemek gerekir.

On kez yenilenmiş bir kira sözleşmesini daha fazla yenilemek istemeyen mal sahibi, sözleşmenin yenilenmesi gereken tarihten en geç üç ay önce kiracıyı bu kararıyla noter aracılığıyla bilgilendirmelidir. Yeni bir malik işyeri ya da daire satın aldığında ve taşınmazı kendi ihtiyacı için tahliye etmek istediğinde de kiracıya bir ihtarname göndermesi gerekmektedir. Bu tür ihtar ve bildirimlerin hazırlanması aşamasında Ataşehir kira avukatından hukuki destek almak sürecin doğru ve hızlı ilerlemesi açısından önemlidir.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kiracılar ve mal sahipleri arasındaki uyuşmazlıklarda, Ataşehir kira avukatı, kira hukuku konusundaki anlaşmazlıkların çözümünde değerli bir danışman olarak ön plana çıkar. Kira hukukuna ilişkin dava süreçleri başlatılmadan önce, ilgili meselelerin detaylı bir incelemeyle ele alınması kritik öneme sahiptir. Dava koşullarının varlığı ve şartları, yüksek düzeyde dikkatle incelenmelidir. Özellikle Yargıtay’ın yakın zamanda almış olduğu örnek kararları göz önünde bulundurmak, benzer davaların sonuçları adına faydalı olacaktır.

Kiracı tahliye davaları hususunda muhakkak dikkate alınması gereken önemli bir dava şartı vardır: kiracıyı uyarmak için noter aracılığıyla ihtarname gönderme zorunluluğu. Eğer kiraya veren mal sahip, bu ön şartı yerine getirmeden tahliye davası açarsa, dava reddedilebilir, bu da hem umulan sonucun alınamayacağını hem de dava masraflarının ödenmesi yükümlülüğünü beraberinde getirebilir.

Mal sahibinin kendi ihtiyacı doğrultusunda sözleşmeyi feshetmek istemesi gibi durumlarda uygulanacak süreler farklılık gösterebilir. Aynı şekilde, mülkü satın alan kişi kiracıyı ihtiyaç sebebiyle çıkarmak istediğinde yine farklı süreler geçerlidir. Bu nedenle, böyle hassas meselelerde aldığınız hukuki danışmanlık hizmeti büyük önem taşır. Ataşehir bölgesinde konusunda uzman bir Ataşehir kira avukatı, kanunların sunduğu haklar çerçevesinde en iyi sonucu elde etmek için gerekli yasal prosedürleri ve zamanlamaları bildiren değerli bir kaynaktır.

Dolayısıyla, Ataşehir’de kira hukuku anlaşmazlıklarınız için Ataşehir kira avukatına başvurmak, çözüm yollarını profesyonel ve etkili bir biçimde ilerletmenizi sağlayacaktır.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Müvekkil ile Ataşehir’deki bir Ataşehir kira avukatı arasındaki avukatlık ücreti konusunda serbest bir anlaşma yapılır. Ancak avukatlık ücretlerine dair taban bir sınır, avukatlık asgari ücret tarifesi tarafından belirlenir. İstanbul Barosu tarafından belirlenen minimum ücret tarifesine göre, kiracının tahliye edilmesiyle ilgili davalarda tavsiye edilen asgari avukatlık ücreti 21.000 TL’dir. Kira miktarının belirlenmesi ya da artırılması davalarında tavsiye edilen asgari avukatlık ücreti ise 20.000 TL olarak kararlaştırılmıştır. İhtarname ve ihbarname hazırlama işlemleri için ise asgari avukatlık ücreti 9.000 TL’dir.

Avukatlık ücretinin ne kadar olacağı ve ödeme koşulları müvekkil ile avukat arasında özgürce belirlenebilir; ancak avukatlık hizmeti için önerilecek ücret teklifini etkileyebilecek birçok faktör vardır. Bu sebepten dolayı, dava açma veya hukuki süreci takip etme aşamasında tüm detayların titizlikle ele alınması ve buna göre bir ücretin kararlaştırılması gerekir.

Kira hukukunda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bazı davaların zamanında açılması gerektiğidir. Zamanından önce açılan davalar yalnızca bu sebep dolayısıyla reddedilebilir. Ayrıca, özellikle kiracıya yönelik bazı davalarda dava açılabilmesi için gerekli olan ihtarname gönderilmesi zorunludur. Süresinde gönderilmeyen ihtarname yüzünden kazanılabilecek davalarda mağlubiyet yaşanabilir. Bu nedenlerle, avukatlık ücretinin ötesinde yasal prosedürler ışığında haklarınızı ne zaman, nasıl ve hangi yollarla talep edebileceğinizi değerlendirmek önem taşır.

Ataşehir’de bir Ataşehir kira avukatına başvurmadan önce, mevcut durumunuz hakkında bilgi edinmek ve kira hukuku mevzuatının inceliklerini öğrenmek için zaman ayırmak faydalı olacaktır. Avukatınız, haklarınızı korurken yasal sınırlamalar dahilinde en iyi yol haritasını çizebilecektir.

Ara WhatsApp