Askerlik Tazminatı Hesaplama 2024

 Askerlik Tazminatı Hesaplama 2023 makalemizle sizlerleyiz. Zorunlu askerlik yapmak için işten ayrılan çalışana kıdem tazminatı ödenir. Çalışanın işyerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra askere gitmesi halinde kendisine kıdem tazminatı ödenir. Çalışan kişi, askerlik görevini yapmak için işyerinden istifa edecekse, dilekçesinde buna değinmelidir. İşten ayrıldıktan sonra uygun bir süre içerisinde birliğine katılmalıdır. Zorunlu askerlik hizmeti yapmak için işten ayrılan çalışana ihbar tazminatı ödenmez. İşveren askerlik sebebiyle işten çıkarırsa, hem kıdem tazminatı hem de ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Bu yazımızda askerlik sebebi ile işten ayrılan çalışanın tazminatının nasıl hesaplanacağını açıklayacağız. Kıdem tazminatı çalıştığınız süreye göre hesaplanır. Ne kadar uzun süre çalıştıysanız o kadar çok kıdem tazminatı alırsınız. Tazminat alabilmeniz için en az 1 yıl çalışmış olmalısınız. 1 yıldan daha az süre ile çalıştıysanız kıdem tazminatı alamazsınız. Eğer aynı iş yerine giriş çıkış yaptıysanız süreler toplanır. Çalıştığınız sürelerin toplamı 1 yıl ve daha fazlaysa kıdem tazminatınız hesaplanacaktır. Bu konuda sorularınız için bizi 0533 769 56 98 numaralı telefondan arayabilirsiniz ya da whatsapp üzerinden mesaj yazabilirsiniz.

Konu ile alakalı sorularınızı Avukata Soru Sor sayfamız üzerinden sorabilirsiniz.

Askerlik Tazminatı Nedir?

Askerlik tazminatı, çalışanların zorunlu askerlik hizmetine gitmeleri neticesinde işten ayrılmak zorunda kalması durumunda işverenler tarafından ödenen bir tazminat çeşididir. Bu tazminat, halk arasında yaygın bir şekilde askerlik tazminatı olarak bilinmekle birlikte, hukuksal anlamda bir kıdem tazminatı olarak değerlendirilir.

Kıdem tazminatının temel amacı, işçinin iş yerindeki sadakatine ve sunmuş olduğu hizmetin karşılığında, işçinin yıpranmasına karşı bir güvence sağlamaktır. Eğer işçi haklı bir sebep ile işten ayrılmışsa ve bu süreçte işveren haksız konumda ise kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. En az bir yıl süreyle çalışmış olan işçiler kıdem tazminatı alabilirler.

İş kanununda hangi şartlar altında işçiye kıdem tazminatı ödeneceği belirlenmiştir. Kıdem tazminatının kimlere verileceği, yürürlükten kalkan 1475 sayılı iş kanununun 14 maddesinde düzenlenmiştir. Yasal düzenleme gereği kadın çalışanlar evlenmeleri halinde, erkek çalışanlar ise zorunlu askerlik hizmeti yapmaları halinde kendilerine kıdem tazminatı ödenir. Askerlik sebebi ile kıdem tazminatı alabilmek için askere gitmeden önce çalışmaya başlamış olmanız şarttır. Bunun yanında aynı işyerindeki toplam çalışma süreniz en az bir yıl olmalıdır. Askerlik öncesindeki çalışma süreniz eğer bir yılın altında ise kıdem tazminatı alamazsınız.

Bir yılın üzerindeki çalışma süresinin aynı işyerinde olması gerekir. Farklı işyerlerindeki çalışma süreleriniz toplanmayacaktır. Bedelli askerlik durumunda da kısa bir süre askerlik yapılmaktadır. Bu sebeple askerlik hizmetini bedelli olarak da yapsanız, kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. Askere gitmek için işten ayrılmak istediğini belirten dilekçeyi işyerine veren işçinin, en kısa sürede birliğine katılması gerekir. Kıdem tazminatını alabilmeniz için mutlaka askere gitmiş olmanız gerekir. Bir başka işyerinde çalışmaya başladığınız tespit edilirse kıdem tazminatı talebiniz mahkeme tarafından reddedilir. Askerlik hizmeti sonrasında aynı işyerinde çalışmaya devam edecekseniz kıdem tazminatınızı daha sonra da alabilirsiniz. Eğer kıdem tazminatının hemen ödenmesini istiyorsanız askerlik sebebi ile istifa ettiğinizi işverene bildirmelisiniz. Bunun yanında istifa etmeyip ücretsiz izin de alabilirsiniz. İzin alarak askerlik hizmetinizi yapmanız durumunda kıdem tazminatınızı isteyemezsiniz. 

Askerlik Tazminatı Hesaplama 2024

Kıdem tazminatı hesaplama işlemi, işçinin işveren nezdinde geçirdiği her bir yıllık hizmet süresi dikkate alınarak brüt ücret üzerinden yapılır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken her zaman aynı formül kullanılır. Zorunlu askerlik sebebi ile işten ayrılan işçiye çalıştığı her yıl için bir aylık ücreti kadar tazminat ödenir. Askerlik yapmak için işten ayrılan çalışana sadece kıdem tazminatı ödenir.  Askere giden işçiye ihbar tazminatı ödenmez. İşçiye ödenecek kıdem tazminatının miktarını kıdem süresi ile aldığı ücret belirleyecektir.  Çalışma süresi ne kadar uzunsa, kendisine ödenecek kıdem tazminatı da o kadar çok olacaktır.

Tazminatın hesaplanmasında son alınan ücret baz alınır, ve bu ücrete işçinin sürekli olarak aldığı ek ödemeler de dahil edilir. Bunlar, gıda yardımı ve eğitim yardımı gibi sürekli nitelikteki ek ödemeleri kapsar. 1475 sayılı yasanın 14. maddesine göre, işçiye 30 günlük son ücretinin karşılığı olan kıdem tazminatı, her tam yıl için ödenir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece tam yıllar hesaplanmaz. Tam yılların yanında çalışılan her ay ve her gün için de hesaplama yapılır. Hesaplama yapılırken çalışanın en son aldığı ücret esas alınır. Peki hesaplama yapılırken net ücret mi brüt ücret mi kullanılır? Brüt ücret net ücrete göre daha fazladır. Brüt ücretten yapılan kesintiler sonrası net ücret ortaya çıkar.

Çalışanın brüt ücretinden gelir vergisi ve sosyal güvenlik kurumu prim kesintisi yapılır. Kesintiler çıktıktan sonra işçiye ödenen ücrete net ücret denilir. Askerlik tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden ödenir. Giydirilmiş brüt ücret ise, brüt ücrete işçiye ödenen ek ödemelerin eklenmesi ile bulunur. Çalışan kişiye verilen yemek ücreti, yol parası, giyim parası, tecrübe primi, ikramiye brüt ücrete eklenir. Yapılan toplama işlemi sonrasında çalışanın giydirilmiş brüt ücreti bulunur. Çalışana her bir yıl için ödenecek kıdem tazminatının bir tavanı bulunmaktadır. Kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir yeniden açıklanmaktadır. 

Kıdem tazminatının miktarı kanunla sınırlıdır ve kanun tarafından belirlenen miktarın altında bir ödeme yapılamaz. Örneğin, iş hukukuna tabi ve 5 yıl çalışmış bir işçinin son brüt ücreti 20.000 TL ise, bu işçi 100.000 TL kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Askerlik Tazminatı Nasıl Alınır?

İşyerinden zorunluk askerlik hizmetini yapmak için ayrılan çalışanların bu konuda işvereninden istemde bulunması gerekmektedir. İstifa dilekçesinde askere gitmek için istifa edildiği ve hesaplanacak kıdem tazminatının maaş hesabına ödenmesi istenmelidir. İşçinin bu talebi sonrasında hesaplanan tazminatı maaş hesabına ödenebilir. Olması gereken ve bizim de beklentimiz budur; fakat bu talebe rağmen işveren kıdem tazminatını ödemeyebilir. Eğer işveren kendi isteği ile ödeme yapmazsa, hukuki süreç başlatılmalıdır.

  • İlk önce kıdem tazminatınızın ödenmesi için işverene noterden ihtarname gönderebilirsiniz. Düzenleyeceğiniz bu ihtarnamede işverene ödeme yapması için üç iş günü kadar süre verebilirsiniz.
  • Noterden gönderdiğiniz ihtarname işverene ulaştıktan sonra bu üç günlük sürenin dolmasını beklemenizi öneririz.
  • İhtarname ile sonuç alamazsanız bir sonraki aşama arabuluculuk sürecidir.
  • İş davalarında mahkeme öncesinde arabuluculuğa başvurmak zorunludur. Arabuluculuk başvurusunu size en yakın adliyeden yapabilirsiniz.
  • Başvuru yapmak ücretsizdir, sizden bu işlem için para almayacaklar.

Anlaşmazlığın çözümü için görevlendirilen arabulucu tarafları toplantıya davet eder. Yapılan toplantılarda anlaşma sağlanamazsa iş mahkemesinde kıdem tazminatı için dava açılabilir. Mahkeme tarafından kişinin işyerinden ayrıldıktan sonra zorunlu askerlik yapıp yapmadığı incelenir. Ayrıca tazminat alabilmesi için aynı işyerinde bir yıldan fazla çalışması olup olmadığı incelenir. Mahkeme tarafından yapılan soruşturma sonrasında işçiye ne miktarda kıdem tazminatı ödeneceği gerekçeli karar ile açıklanır. İş mahkemesinin verdiği kıdem tazminatı kararı kesinleştikten sonra icra müdürlüğüne başvurarak paranızı alabilirsiniz. 

Askerlik Tazminatı İçin Ne Kadar Çalışmak Gerekir?

Bir çalışana kıdem tazminatı ödenebilmesi için aynı işyerinde en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Zorunlu askerlik hizmetini yapmak için işyerinden ayrılan çalışanlar için de aynı kural geçerlidir. Bir yıllık süre hesaplanırken sadece aynı iş yerindeki süreler toplanır. Bir işçinin askere gitmeden önce toplam çalışma süresi bir yıldan fazla olabilir. Bu kendisine kıdem tazminatı ödenmesi için yeterli değildir. Önemli olan askerlik öncesi tüm çalışma süresinin toplamı değildir. Aynı iş yerinde aralıklı olarak çalışmış olabilirsiniz.

Önce bir lokantada 6 ay çalıştığınızı, sonrasında bir ayakkabıcıda 4 ay, sonra da aynı lokantada 8 ay süre ile çalıştığınızı kabul edelim. Böyle bir durumda, lokanta olan işyerinde  iki farklı zamanda yaptığınız çalışma süreleri toplanır. Kıdem süreniz toplam 14 ay olacaktır. Ayakkabıcıdaki çalışma süreniz 4 ay olduğu için, buradaki çalışmanız için size kıdem tazminatı ödenmez. Kıdem süresi hesaplanırken yıllık izinde geçen süreler de hesaplamaya dahil edilir. Benzer şekilde hafta sonu tatil günleri de kıdem sürenizin içindedir. 

Askerlik Tazminatı Ne Zaman Ödenir?

İş sözleşmesinin feshedilmesi ile kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Zorunlu askerlik görevi sebebiyle işten ayrılan erkek işçiye, işten ayrıldığı gün kıdem tazminatı ödenmelidir. Askere gidecek işçi bunu bir istifa dilekçesi ile işverene bildirmelidir. İstifa dilekçesinde iş sözleşmesini hangi tarihte feshettiğinizi yazmalısınız. Burada bir hafta sonra ya da bir ay sonra gibi bir süre belirleyebilirsiniz. İşte dilekçenizde bildirdiğiniz bu tarih iş sözleşmesinin sonlandığı tarih olup, kıdem tazminatının o tarihte ödenmesi gerekir. Esas olan kıdem tazminatının bir defada ödenmesidir. Eğer taraflar anlaşırsa kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi de mümkündür. Bu tamamen tarafların anlaşmasına bağlıdır. Kıdem tazminatının süresinde ödenmemesi durumunda geç ödeme sebebiyle faiz isteyebilirsiniz. Kıdem tazminatı için mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Söz konusu faiz, kamu ya da özel banka ayrımı yapılmaksızın, mevduata verilen en yüksek faizdir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Askerlik tazminatı almak için gerekli belgeler nelerdir?

Askerlik tazminatı almak için öncelikle bu sebeple iş sözleşmesini feshettiğinizi açıklayan bir istifa dilekçesini işverene vermelisiniz. 

6 ay çalışan askere giderken tazminat alınır mı?

Kıdem tazminatı alabilmek için en az bir yıl çalışmanız şarttır. Bir yıldan daha az süreli çalışmalarınız için kıdem tazminatı alamazsınız.

Askere Giden İşçinin Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Askerlik tazminatı, işçinin her çalıştığı yıl için hesaplanan bu 30 günlük brüt ücret üzerinden tespit edilir. Örneğin, işçi 5 yıl boyunca çalıştıysa ve aylık brüt ücreti 3.000 TL ise, askerlik tazminatı hesaplaması şu şekilde olacaktır:
Yıllık Brüt Ücret (30 gün için): 3.000 TL
Toplam Çalışma Süresi: 5 yıl
Tazminat Hesaplama: 3.000 TL x 5 = 15.000 TL
Bu şekilde, işçi 5 yıllık hizmet karşılığı olarak 15.000 TL brüt tazminat almaya hak kazanır
Askerlik İçin Kıdem Tazminatı Ne Kadar?
Kıdem tazminatı, çalışanın görevini yerine getirdiği her tam yıl için aylık brüt ücreti kadar ödenir. Örneğin, bir işçi 5 yıl boyunca aynı iş yerinde çalıştı ve askere gitmek için işten ayrılmak zorunda kaldıysa, bu işçinin alacağı askerlik kıdem tazminatı 5 aylık brüt maaşını eşitleyecektir.

Askere Gidince Hangi Tazminat Alınır?

Zorunlu askerlik hizmeti dolayısıyla bir işçi silah altına alındığı zaman, iş ilişkisinin durumu  4857 sayılı İş Kanunu’nun 31. Maddesi uyarınca işçi zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrıldığında, kanunen kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşverenin, işçinin kıdem tazminatını ödemesi zorunludur ve bu ödeme, işçinin askere gitmeden önce sonlandırılan iş sözleşmesine dayanarak yapılır.

İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Askerlik sebebi ile işten ayrılmanız gerekebilir. Böyle bir durumda askere gitmeniz gerektiğini iş yerindeki yetkili kişiye söylemeniz gerekir. Sizden istifa dilekçesi yazmanızı isteyebilirler. Yazacağınız istifa dilekçesinde, zorunlu askerlik yapacağınızı ve bu sebeple de işten ayrılmak istediğinizi yazmalısınız. İşten ayrılış nedeniniz askerlik olmazsa kıdem tazminatı alamazsınız. Dilekçeyi el ile yazıp imzalayabilirsiniz. Bilgisayar ile hazırladığınız dilekçeyi yazıcıdan çıkartıp da imzalayabilirsiniz.

“Mağazanızda çalışmakta olduğum satış danışmanlığı görevinden istifa etmek istiyorum, kabulünü arz ederim” şeklinde bir dilekçe yazmamalısınız. Dikkat ettiyseniz bu istifa dilekçesinde askerlikten bahsedilmemektedir. Hak kaybı yaşamamak için bu konuya dikkat etmenizi öneririz.


Yorum yapın

Ara WhatsApp