Adalar Miras Avukatı

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonucunda mirasının hangi yasal mirasçılara ve hangi oranlarda dağıtılacağını düzenleyen bir hukuk dalıdır.  Adalar miras avukatı tanımı, İstanbul’un Adalar ilçesinde ve çevre bölgelerde miras hukukuyla ilgili hizmet veren ve Türkiye Barolar Birliği kaydına sahip avukatları ifade eder. Bu avukatlar, miras davalarında müvekkillerini temsil ederek hukuki danışmanlık sağlar.

 • Uzmanlık Alanı: Avukatın miras hukuku alanında uzmanlaşmış olması önemlidir.
 • Tecrübe: Davaların karmaşık doğası nedeniyle, deneyimli bir avukatın seçimi faydalı olacaktır.
 • Başarı Oranı: Miras davalarında kazanma oranı yüksek olan bir avukat tercih edilebilir.
 • Müvekkil Referansları: Daha önce temsil ettikleri müvekkil tarafından önerilen avukatlar güven verir.

Doğru avukatı seçmek, miras davalarının başarılı bir şekilde yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında büyük önem taşır. Bu bakımdan, Adalar ve civarında miras hukuku konusunda hizmet veren miras avukatı ile çalışmanın avantajları oldukça fazladır. Miras davasındaki zorlukları aşmak ve haklarınızı tam olarak alma konusunda doğru avukatın rehberliği paha biçilemezdir.

Adalar Miras Davalarına Bakan Avukat

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında mal varlığının yasal ve atanmış varisler arasında dağılımını düzenleyen yasal kurallar bütünüdür. Bu hukuk alanı, Medeni Kanun’da düzenlenmiş olup, çeşitli karmaşık durumları kapsar. Türkiye’de ne yazık ki, bazı kişiler yaşarken mal varlığını, genellikle kız çocukları yerine erkek çocuklarına veya ikinci evliliklerde ilk evlilikten olan çocukların hakları yok sayılarak yeni eşe aktarabilmektedir.

Miras avukatları ise genellikle mirasla ilgili hukuki süreçlerde danışmanlık ve temsil görevi üstlenen avukatlardır. Adalar Miras avukatı olarak bilinen hukuk profesyonelleri, mirastan haksız şekilde mahrum bırakılan müvekkiller adına miras kaçırma davaları açabilir ve mirasın adil bir şekilde paylaşılması için gerekli yasal işlemleri yürütür. Ancak mal varlığının paylaşımı, çekişmelere yol açmasın diye mirasçılar arasında miras paylaşma anlaşması yapılabilir. Böyle bir sözleşme için, tüm mirasçıların onayı şarttır.

Miras paylaşım anlaşması, yalnızca miras bırakan vefat ettikten sonra değil, sağlığında da yapılabilir; fakat bu tür anlaşmaların geçerli olabilmesi için miras bırakanın da onayı gereklidir. Hukuki hak kayıplarının önüne geçmek adına, miras sözleşmesini bir miras avukatıyla hazırlamak akıllıca olacaktır.

Sonuç olarak, miras avukatı ile çalışmak, karmaşık miras meselelerinde hukuki haklarınızın korunmasına yardımcı olacak ve sizin için en iyi sonucu elde etmenizi sağlayacak önemli bir adımdır. Adalar gibi belirli bir bölgede özel hizmet veren miras avukatları, özelleşmiş bilgi ve tecrübeleri sayesinde yerel yargı sistemine ve uygulamalarına aşina olacak ve bu avantajı sizin lehinize kullanabileceklerdir.

Adalar Miras Avukatı
Adalar Miras Avukatı 2

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Miras konularında yaşanan hukuki süreçlerde danışmanlık ve temsil hizmetleri sunan miras avukatı, mirasla ilgili davalarda uzmandır. Miras avukatı, irdelenecek olan başlıca dava türleri arasında tereke tespiti, terekenin yönetimi, mirasın paylaşılması ve iptali, vasiyetnamenin geçerliliği ve uygulanması, mirasın reddi gibi konular yer alır. Mirasla alakalı olup da miras avukatının görev alanına giren dava türlerinin bazıları şunlardır:

 • Tereke tespit davası
 • Terekeye temsilci atanması davası
 • Tenkis (azaltma) davası
 • İstihkak (hak iddia etme) davası
 • Ortaklığın giderilmesi davası
 • Mirasçılık belgesinin temini
 • Mirasın reddi davası
 • Vasiyetnamenin açılması, iptali ve tenfizi (yerine getirilmesi) davaları
 • Mirasta denkleştirme davası

Miras avukatı aynı zamanda, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi gibi durumlar hariç vasiyetname düzenlenmesi, miras paylaşım anlaşması hazırlanması ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi hukuki belgelerin oluşturulması konusunda da tavsiyelerde bulunur ve yardım sağlar.

Vasiyetname hazırlanırken yapılacak planlamalar, ön ve art mirasçılar ile ilgili tüm ayrıntıların netleştirilmesi, miras paylaşımı esnasında kişisel hakların korunması ve hukuka uygun bir paylaşımın yapılabilmesi için miras avukatının görüşü önemlidir.

Mirası paylaştırma sürecinde ve olası bir mal kaçırma durumunda açılması gereken davaların yanı sıra, yapılan işlemlerin gelecekteki yasal geçerliliği hakkında da Maltepe bölgesinde bulunan bir miras avukatı ile görüşülmesi, kişinin hukuki haklarının korunması açısından büyük önem taşır.

İlginizi çekebilir; Adalar Boşanma Avukatı

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Türkiye’de miras hukuku, Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup, mirasa ilişkin konularda ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümü için pek çok farklı dava türü bulunmaktadır. Mirasçıların, terekeye ilişkin haklarını korumak ve miras malvarlığının adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için başvurabilecekleri başlıca miras davaları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Terekeye Temsilci Atanması Davası: Terekenin yönetimi ve temsili için bir temsilcinin atanması talebi ile açılan davadır.
 2. Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Tereke varlıklarının kayıt altına alınması ve idaresi için resmi bir defter tutulmasının istendiği davadır.
 3. Tereke Tespit Davası: Tereke varlıklarının belirlenmesi ve tespit edilmesi amacıyla açılan davadır.
 4. Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Tereke ile ilgili işlemlerde kullanılmak üzere mirasçılık belgesi alınmasının talep edildiği davadır.
 5. Tenkis ve Denkleştirme Davası: Yasal miras paylarına aykırı tasarrufların azaltılması, yani tenkis ve miras paylarının denkleştirilmesi amacıyla açılan davadır.
 6. Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Tereke malvarlığının mirasçılar arasında bölüşülmesi ve ortaklığın sona erdirilmesi için açılan davadır.
 7. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası: Yanlış veya usulsüz olarak düzenlenmiş mirasçılık belgesinin iptal edilmesi talebiyle açılan davadır.
 8. Mirasın Reddi Davası: Mirasçının, mirasın borçları nedeniyle mirastan çekilmesi talebiyle açtığı davadır.
 9. Vasiyetnamenin İptali Davası: Vasiyetnamenin kanuna ya da ahlaka aykırı olması gibi sebeplerle geçersiz sayılması için açılan davadır.
 10. Vasiyetnamenin Tenfizi Davası: Vasiyetnamenin uygulanması ve yerine getirilmesini sağlamak amacıyla açılan davadır.
 11. Aile Konutu Şerhi Davası: Aile konutunun korunması amacıyla taşınmazın tapu kaydına şerh konulması talebiyle açılan davadır.
 12. Aile Konutu Üzerinde Sağ Kalan Eşe İntifa Hakkı Tesisi Davası: Ölen eşin ardından sağ kalan eşin aile konutunu kullanmaya devam edebilmesi için intifa hakkı tesis edilmesini talep eden davadır.
 13. Babalık Davası: Bir çocuğun gerçek babasının tespiti talebiyle açılan davadır.
 14. Soybağının Reddi Davası: Resmi kayıtlara geçen baba ile çocuk arasındaki soybağının reddedilmesi talebiyle açılan davadır.
 15. Evlat Edinme Davası: Evlat edinme işlemlerinin hukuki olarak gerçekleştirilmesini talep eden davadır.
 16. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası: Hukuken kurulan evlatlık ilişkisinin sona erdirilmesi talebiyle açılan davadır.
 17. Evlenmenin İptali Davası: Yasalara aykırı olarak gerçekleşen evliliklerin iptali talebiyle açılan davadır.
 18. Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Miras yoluyla terekeye geçen bir malın sahipliği hakkında ortaya çıkan ihtilafın çözümü talebiyle açılan davadır.
 19. Arsa Payının Düzeltilmesi Davası: Tapudaki hatalı arsa paylarındaki yanlışlıkların düzeltilmesini talep eden davadır.
 20. Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak taşınmazın alıcı adına tescilini veya satıcı adına iptalini talep eden davadır.
 21. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Miras bırakanın gerçek niyetini gizleyerek gerçekleştirdiği tasarrufların iptali ve taşınmazın gerçek hak sahibine iadesi talebiyle açılan davadır.
 22. Yanılma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Yanılma sonucu yapılan taşınmaz devir işlemlerinin iptali ve düzeltilmesi için açılan davadır.
 23. Aldatma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Aldatma suretiyle yapılan taşınmaz devir işlemlerinin iptali ve düzeltilmesi için açılan davadır.
 24. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Ölünceye kadar bakma sözleşmesine aykırı tasarrufların iptali ve taşınmazın geri alınması talebiyle açılan davadır.
 25. Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Taşınmazın önalım hakkı sahibine devrini talep eden davadır.

Bu davaların her biri, miras hukuku ile ilgili farklı konulara odaklanmakta olup, bir uzman miras avukatı tarafından yürütülmesi tavsiye edilir. Avukat, mirasçıların haklarını korumak ve yasal süreçleri yönetmek için gereken hukuki bilgi ve deneyime sahiptir.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişinin vefatı sonrasında mirası, kanuni ya da atanan mirasçılara geçer. Taşınmaz mal varlıklarının mirasçılara resmi olarak geçişi için Tapu Müdürlüğü’ne başvurulması zorunludur. Tapu müdürlüğündeki devir işlemleri için web tapu sistemi üzerinden randevu almak ve bu randevuya mirasçılık sertifikası ile katılmak gerekir. Noterlerden temin edilebilen mirasçılık belgesi, mirasçıların kimlik tespitinde temel belgedir.

Bazı durumlarda, tüm mirasçılar bir araya gelip ortak bir başvuru yapmazsa, mal varlığı üzerinde elbirliği mülkiyeti kaydı oluşturulur. Elbirliği mülkiyeti, hissenizi üçüncü bir kişiye satmanıza izin vermez ancak mirasçılar arasındaki alım satım işlemleri mümkündür. Mirasçılar, anlaşarak her zaman terekeyi paylaşma konusunda adım atabilirler.

Miras paylaşımı konusunda anlaşma sağlanırsa, tüm mirasçıların onayı ile bir miras paylaşım anlaşması yapılabilir. Bu anlaşma noterde resmi bir şekilde düzenlenebilir veya adi yazılı bir sözleşme olarak da hazırlanabilir. Paylaşım anlaşmasında belirlenen kurallara uymayan mirasçıya cezai yükümlülük getirilebilir.

Eğer mirasçılar arasında anlaşma sağlanamıyor ve hukuki ihtilaflar baş göstermişse, miras paylaşımı için anlaşmazlığın mahkemeye taşınması ve ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekebilir. Bu dava sürecinde taşınmazların satılarak gelirin mirasçılar arasında hisse oranlarına göre paylaştırılması amaçlanır. Ortaklığın giderilmesi davası sulh hukuk mahkemesinde açılmalı ve mahkeme kararı sonrasında satış işlemleri yürütülmelidir.

Mirasla ilgili hukuki süreçler ve anlaşmazlıklar karmaşık olabileceğinden miras konusunda tecrübeli bir miras avukatı ile danışmanlık almak ve süreç yönetiminde yardım talep etmek yararlı olacaktır.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Legal mirasçılar ve atanan mirasçılar, miras bırakanın mal varlığından pay alabilirler. Türk Medeni Kanunu, yasal mirasçıların kimler olduğunu açıkça saptamıştır ve bu kanundaki tanımların dışında bir yasal mirasçı bulunmaz. Yasal mirasçılar dışında, miras bırakan kişiler, diledikleri kişileri vasiyet yoluyla mirasçı olarak belirleyebilirler; bu durumdaki mirasçılara atanmış mirasçılar denir. Ancak, atanan mirasçılar için önemli olan, saklı pay sahibi yasal mirasçıların haklarının korunmasıdır.

Yasal mirasçılar, mirasın paylaşımında önceliğe sahiptirler ve bunlar arasında önce miras bırakanın sağ kalan eşi yer alır. Eşin yanı sıra, miras bırakanın alt soyu da yasal mirasçı olarak tanımlanır. Alt soy, miras bırakanın çocukları, torunları ve daha sonraki kuşakları ifade eder. Eğer miras bırakanın çocukları hayatta ise, yasal mirasçılar olarak onlar kabul edilir. Çocuklar hayatta değilse ve torunlar varsa, torunlar yasal olarak mirasçı olur.

Miras bırakanın eğer altsoyu yoksa, yasal mirasçıları anne ve babasıdır. Anne ve baba vefat etmişse, onların yerine miras bırakanın kardeşleri mirasçı olur. Kardeşler de hayatta değilse, onların çocukları yasal mirasçı sayılır.

Miras bırakanın hiçbir yakını hayatta değilse, yasal mirasçıları büyükanne ve büyükbaba olur. Onlar da vefat etmişse, teyze, dayı, amca ve hala gibi yakın akrabalar mirasçı haline gelir. Yasal mirasçıların mirastan pay alabilmeleri için mirasçılık statülerinin halen geçerli olması gerekir. Miras avukatı, mirasçıların haklarını korumada önemli bir rol oynar. Eğer yasal mirasçılar mirası reddederler, miras bırakanla mirastan feragat anlaşması imzalarlar, mirastan mahrum bırakılırlar ya da mirastan yoksun bırakılacak halleri varsa, bu kişiler mirastan pay alamazlar.

Ara WhatsApp