Adalar Kira Avukatı

Adalar Kira Avukatı, Adalar’daki kira avukatı hizmetleri, kiracılar ve emlak sahipleri için kira süreçlerindeki hukuk alanında uzmanlaşmış yardım sunmaktadır. İstanbul Kira Avukatı, Kira sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) uygun bir biçimde düzenlenir, revize edilir ve kira ilişkisinden ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda etkin bir temsil sağlanır.

Kira kontratlarınızın gözden geçirilmesi, Adalar kira avukatı tarafından detaylı bir incelemeye tabii tutulur. Bu sayede, anlaşmalar her iki tarafın da haklarını koruyacak şekilde ve TBK’ye uygun olarak hazırlanır.

Kiracı ve mal sahibi arasındaki anlaşmazlıkların hukuka uygun bir şekilde çözülmesi için kira avukatı tarafından hizmet verilmektedir. Avukat, tahliye davalarında ve benzeri süreçlerde müvekkilleri adına hareket ederek haklarını koruma altına alır.

Adalar merkezli kira hukuku avukatları, uzmanlık gerektiren hazırlık aşamasında kişiye özel sözleşme ve protokoller geliştirir. Bu, uzun vadeli ve güvenli kiralamalar için temel oluşturur.

Adalar ve çevresinde kira avukatı ile çalışmak, hem mevcut hem de olası kira sorunlarınıza karşı bir avantaj sunar. Alanında bilgili ve deneyimli bir avukatla işbirliği yaparak, kira hukuku konularında sorunsuz bir hizmet alabilirsiniz.

Adalar’da kira ilgili hukuki destek almak ve kira avukatı hizmetlerinden yararlanmak için yerel uzmanlara ulaşabilirsiniz. Bu sayede, kira süreçleriniz güven içinde yönetilir ve potansiyel uyuşmazlıkların önüne geçilir.

Adalar Kira-Kiracı Davalarına Bakan Avukat

Kira hukuku konusunda uzmanlık gösteren avukatlara genelde “Adalar kira avukatı” adı verilir. Kira karşılığında verilen bir eşyanın bedelinin ödenmemesi halinde, icra müdürlüğü nezdinde ilamsız icra takibi başlatılabileceği gibi, sulh hukuk mahkemelerinde de kiraya dayanan alacakların tahsili için dava açma hakkı bulunur. Günümüzde sıklıkla karşılaşılan durumlardan biri de, kiracı ve ev sahipleri arasında kira artış oranları üzerine yaşanan anlaşmazlıklardır.

Bir kira sözleşmesi akdedildikten sonra 5 yılın dolmasının ardından kira bedelinin artırılması talebiyle dava açılabilir, bu süre zarfında kira uyarlama davası yolu ise kapalıdır. Kiracının kira ücretini süresinde ve eksiksiz ödediği durumlarda, kira sözleşmesi otomatik olarak her seferinde bir yıl süreyle yenilenir. Kira sözleşmesi 10 kez yenilenmişse ve mal sahibi, kiracıya üç ay önceden bildirim yapma koşuluyla, evi boşaltması için tahliye davası açma hakkına sahiptir. Ancak, mal sahibi bu süreçten önce tahliye davası açamaz. Tahliye davası açabilmenin istisnası, mal sahibinin veya onun çocuklarının, evi kullanma ihtiyacının olması durumundaki ‘ihtiyaç tahliyesi’ talebidir.

Örneğin, Tunceli’de polis memuru olarak görev yapan Murat, İstanbul Adalar’da bir ev satın alsa ve bu evi Nilay isimli bir kiracıya kiralasa; eğer iki yıl sonra Murat’ın görev yeri İstanbul’a değişirse, ihtiyaç sebebiyle Murat daireyi tahliye etmek için mahkemeye başvurabilir. Bu tür hukuki süreçlerde etkin bir şekilde yol göstermek ve temsil etmek üzere Adalar’da bir kira avukatı ile çalışmak hem kiracılar hem de mal sahipleri için önemli avantajlar sunmaktadır.

Adalar Kira Avukatı
Adalar Kira Avukatı 2

Kira Hukuku Nedir?

Kira sözleşmesi, bir kişinin malını (taşınırları veya taşınmazları) belirli bir süre için ve belirli bir ücret karşılığında başka bir kişiye kullanım hakkı vermesi durumunu ifade eder ve bu tür sözleşmeler kira hukukunun kapsamındadır. Bu hukuki düzenlemeler, örneğin, bir ev, iş yeri veya araç gibi taşınır veya taşınmaz mülklerin kiraya verilmesi durumlarında geçerlidir. Aynı zamanda, tarım amacıyla bir tarlanın ürün karşılığında kiraya verilmesi de kira hukukuna dahildir.

Türkiye’de kira hukuku ile ilgili yasal mevzuat Türk Borçlar Kanunu‘nda yer alır. Bu kanun, kira sözleşmelerinde yer alması gereken asgari bilgileri; kiralananın ne olduğunu, ne amaçla kullanılacağını, kira süresi ve bedelini kapsar. Kiralanan taşınmaz bir konut ya da iş yeri ise, sözleşme minimum 1 yıl olmasına rağmen, kiracı devam etmek istediği ve kira bedelini ödediği sürece, sözleşme otomatik olarak her seferinde 1 yıl uzar. Kiracı 10 yıl süresince bu yolla kira sözleşmesini yenileme hakkına sahip olur ve bu süre zarfında, eğer herhangi bir yenileme yapılmaz ise ev sahibi kiracıyı çıkarma hakkına sahiptir.

Ancak bu durum, arsa ve tarla gibi taşınmazlar için geçerli değildir. Evin veya işyerinin kiralanması halinde, yıllık kira artış oranı sözleşmede önceden belirlenebilir ve Türk Borçlar Kanunu’na göre bu oran, en fazla son 12 ayın TÜFE oranlarının ortalamasını geçemez. Eğer kira bedeli, çevredeki benzer kiralık gayrimenkullere göre düşük kalıyorsa, kanun koyucu, mülk sahiplerine beş yıl sonra kira tespiti için dava açma imkanı tanımıştır.

Kira avukatına başvurmak, kira hukuku konularında uzman bir yardım almak ve kira sözleşmeleri, kira artışları, kira tespit ve uyarlama davaları gibi konularda hukuki danışmanlık sağlamak isteyenler için önemlidir. Hukuki süreç ve haklarınız hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için kira hukuku konusunda deneyimli bir kira avukatı ile iletişime geçmek yararınıza olacaktır.

Adalar Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar

Adalar’da kiralık gayrimenkulün tahliyesiyle ilgili davalarda  kira avukatı hizmet verir. Kiralanan eşyanın kararlaştırılan kira ücretinin ödenmemesi halinde açılabilecek kira tahliye davası için önce kiracıya yönelik bir icra takibi başlatılmalıdır. Bu takip esnasında belirlenen süre zarfında kira ödemesinin yapılmaması durumunda, kiracının tahliye edileceğine dair bir ihtarname gönderilmesi şarttır. İhtar yapılmadan sadece ödeme emrine dayanarak tahliye işlemi yapılamaz. Kiracıya icra takibi esnasında yapılan tahliye ihtarında en az 30 günlük bir ödeme süresi tanınmalıdır. Bu süre içinde kiracı borcunu tamamen ödemezse, icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açılabilir.

Ödeme yapılmaması veya kısmen yapılması halinde, mahkemede görülen davada hakim, ödeme emrinin doğru şekilde tebliğ edilip edilmediğini, tahliye ihtarının yapılıp yapılmadığını ve borcun belirtilen sürede ödenip ödenmediğini kontrol eder. Tüm koşulların sağlandığı görülürse, kiracının tahliye edilmesine hükmedilir. Tahliye kararı kesinleştikten sonra icra müdürlüğüne başvurarak kiralanan yerin tahliye edilmesi istenebilir.

Kira sözleşmesi art arda on kez yenilenmişse, mülk sahibi, sözleşmeyi daha fazla yenilemek istemediğini kiracıya noter yoluyla, sözleşmenin yenileneceği tarihten en geç üç ay öncesinde bildirmelidir. Aynı şekilde, satın alınan işyeri veya daireyi tahliye etmek isteyen yeni malik, kiracıya noter aracılığıyla bir ihtarname göndermelidir. Kiracıya gönderilecek olan ihtarnamelerin düzenlenmesi konusunda bir Adalar kira avukatına başvurmanız, sürecinizi hukuki açıdan sağlıklı bir şekilde ilerletmenize yardımcı olacaktır.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira avukatı hizmetlerine başvurmadan önce, yapılacak olan dava kapsamındaki tüm hususlar dikkatle incelenmeli ve yasal dava koşullarının varlığı ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmelidir. Konu üzerine Yargıtay tarafından verilen ve benzer olaylarda örnek teşkil edebilecek güncel kararların takibi de büyük öneme sahiptir. Örneğin, kiracıların tahliye edilmesine yönelik davaların açılması sürecinde, davaya başvurmadan belli bir zaman önce kiracıya noter vasıtasıyla ihtarname gönderilmesi zorunludur. Bu prosedüre riayet etmeksizin açılacak dava, usule aykırılık nedeniyle reddedilebilir. Bu da hem arzu edilen sonucun alınamayacağı hem de dava giderlerinin ödenmesi yükümlülüğünün doğacağı anlamına gelir.

Kiraya veren ev sahibinin, kendi ihtiyacı doğrultusunda kira sözleşmesini sona erdirmek istemesi ya da evi satın alan kişinin kiracıyı ihtiyacı nedeniyle tahliye etme arzusu gibi farklı durumlarda uygulanacak ihbar sürelerinde değişiklikler olabilir. Bu nedenle, kira hukuku ile ilgili davalarda uzman bir kira avukatının rolü son derece kritiktir. Kira avukatı, tüm süreç boyunca gerekli olan yasal süreleri, mercileri ve prosedürleri bilmekte ve müvekkilin haklarını en iyi şekilde koruyacak stratejiyi geliştirmektedir. Kira davaları karmaşık olabilir ve dikkatli bir hukuki yaklaşım gerektirir, bu yüzden deneyimli bir avukatın rehberliğinde hareket etmek genellikle en akıllıca yoldur.

İlginizi çekebilir; ADALAR BOŞANMA AVUKATI

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık ücretleri, müvekkil ile Adalar’daki kira avukatı tarafından serbestçe anlaşma sağlanarak belirlenir. Ancak, bu ücretlendirmelerde bir yasal sınır olarak avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınmaktadır. Ayrıca, İstanbul Barosu tarafından belirlenip yayınlanan minimum ücretlerin yer aldığı bir çizelge de mevcuttur.

Örneğin, kiracının tahliye edilmesi sürecinde açılacak davalar için İstanbul Barosu’nun önerdiği minimum avukatlık ücreti 21.000-TL’dir. Kira tespiti veya kira bedelinin artırılması davaları içinse önerilen minimum avukatlık ücreti 20.000-TL olarak belirlenmiştir. Basit işlemlerden biri olan ihtarname ve ihbarname hazırlama işlemi için önerilen minimum avukatlık ücreti ise 9.000-TL’dir.

Kira avukatının talep edeceği ücreti belirleyen farklı faktörler bulunmaktadır ve bu ücret, her duruma göre değişkenlik gösterir. Bu yüzden, hukuki süreçlerin tamamının ayrıntıları avukat ile müvekkil arasında tüm detaylarıyla gözden geçirilmeli ve bu detaylar ışığında bir avukatlık ücreti üzerinde mutabakata varılmalıdır.

Kira hukuku ile ilgili davalar, belirli koşullara ve zamanlamalara tabidir. Örneğin, bazı davaların belli bir süre geçmeden açılması mümkün olmamakta, erken açılmış olanlar ise usulen redle karşılaşabilmektedir. İhtarnamelerin gönderilmesi de bu süreçteki önemli bir adımdır ve zamanında yapılmasına dikkat edilmelidir. Böylece, olası bir dava sürecine girildiğinde kazanılabilir olan bir davanın kaybedilmesi riski en aza indirgenmiş olur.

Sonuç olarak, kira avukatı ile ilgili ücret konusu her ne kadar serbestçe belirlense de, yasal sınırlamalar ve tavsiye edilen minimum ücretler göz önünde bulundurulmalı ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için süreç ve koşullar titizlikle irdelenmelidir.

Ara WhatsApp